Stadsdorp Elsrijk

Bewoners
Bevordering sociale cohesie in Elsrijk Amstelveen
Stedelijk
Licht verstandelijke beperking
Alleenstaande
Jongeren
Ouderen
Mantelzorgers
Stadsdorp Eslrijk is een zelfstandige organisatie van bewoners die samen een openluchttheater runnen en in 15 clubs leuke dingen doen. De wijk is verdeeld in 30 buurtjes van 2 straten. Iedere maand worden de bewoners van één straatje bezocht (samen met de wijkcoach en wijkverpleegkundige) en inventariseren we wat er in het straatje kan en moet gebeuren (burenhulp, een barbecue etc) en wie dat wil doen. Zo ondersteunen we kleine netwerkjes waarin nabuurschap de eenzaamheid kan verminderen. Wij werken samen met de welzijnsorganisatie (Participe) en zorgorganisaties (Amstelring en Brentano)
website: htps://www.stadsdorpelsrijk.nl
0624533873