Stichting U Niet Alleen

Bewoners
Maatschappelijk
Het bieden van steun, advies en bijstand, zowel materieel als immaterieel, aan alleenstaanden in Amsterdam, waarbij het zwaartepunt ligt bij ouderen en mensen met een psychische/psychologische beperking.
Stedelijk
West
Nieuw-West
Psychische beperking
Alleenstaande
Jongeren
Ouderen
Door middel van laagdrempelig aanbod in contact komen met mensen die zich eenzaam voelen en door gesprekken erachter zien te komen wat er precies speelt. Aan de hand van de uitkomsten van die gesprekken kan Stichting U Niet Alleen zelf aanbod doen, bijvoorbeeld: samen wandelen, samen koken, doorverwijzen naar andere instanties en andere initiatieven binnen ons netwerk. Kennis opdoen van gemeentelijke initiatieven en subsidies/toelagen en daar samen met de mensen die dat nodig hebben aanvragen doen.
+31628526201