Amsta

Maatschappelijk
27 locaties door heel Amsterdam waar we vooral intramurale zorg leveren aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Verder ambulante zorg voor mensen met een LVB en dagbesteding voor ouderen.
Stedelijk
Centrum
Nieuw-West
Zuid
Oost
Zuidoost
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Ouderen
Mantelzorgers
Fysieke beperking
Amsta zet zich vanuit haar dagbesteding- en inlooplocaties in de stad in, om eenzaamheid onder ouderen en mensen met een beperking te verminderen. Dit doet Amsta onder andere door haar dagbestedingslocaties in te zetten als buurthuis en een intensieve samenwerking aan te gaan met buurtbewoners, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke dienstverleners (bv. Combiwel).
020 5352001
Karin Bosch
Programmamanager Innovatie
k.bosch@amsta.nl
Aanmelden bij aandeelhouder