Danscafe Amsterdam in buurthuis de Havelaar

Bewoners
Verzorgen van gratis danslessen voor minder draagkrachtigen. Vrij dansen na afloop.
Bevordering van het maken van nieuwe contacten.
West
Alleenstaande
Ouderen
Laagdrempelige, uitnodigende toegang. Er komen geregeld bijzonder eenzame mensen binnendruppelen. We zoeken ondersteuning (we zijn leken) in het bij de groep blijven houden van hen.
0624572319
Albert Delfos
primaire organisator
albert.delfos@gmail.com
Aanmelden bij aandeelhouder