Eetclub.nl

Ondernemers
In een tijd waar communicatie steeds vluchtiger verloopt, ontstaat dringend behoefte aan écht contact en betekenisvolle relaties. Een groet of (eenmalig) kopje thee lost het eenzaamheidsvraagstuk niet duurzaam. Er is behoefte aan diepere relaties.

Ons doel is om de eenzaamheid terug te dringen door mensen duurzaam samen te brengen in hechte groepen. Dat doen we aan de hand van eetclubs.
Stedelijk
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Fysieke beperking
Via eetclub.nl, een online platform, kunnen Amsterdammers op een makkelijke en laagdrempelige manier een oproep plaatsen voor een eetclub, óf zelf reageren op de oproepen van stadsgenoten.
Een eetclub is een groep mensen die regelmatig samenkomt om iets leuks te ondernemen. Dat kan zijn: samen koken of uit eten gaan, maar ook een avondje naar de bioscoop. Samen iets leuks doen is de beste manier om eenzaamheid of isolement tegen te gaan.