Stichting GoldenSports

Maatschappelijk
Door samen te sporten en bewegen leren oudere buurtgenoten elkaar kennen
Wekelijke trainingen inde buitenlucht, goedkoop, zonder verplichting en met professionele begeleiding
West
Nieuw-West
Zuid
Oost
Niet westerse achtergrond
Ouderen
Sport en bewegen is het middel om buurtgenoten te ontmoeten en nieuwe sociale contacten te maken
0645730769