Amsterdam Cares

Maatschappelijk
De missie Amsterdam Cares is een samenleving creëren waarin iedereen zich betrokken voelt. Een samenleving waarin verbondenheid en begrip voor elkaar centraal staan. Waarin het normaal is dat ieder mens zich inzet voor een ander en waarin er oog is voor elkaar. Wij verbinden door mensen met een verschillende achtergrond elkaar te laten ontmoeten. Dit gebeurt tijdens flexibel, laagdrempelig en insp
Stedelijk
Licht verstandelijke beperking
Niet westerse achtergrond
Jongeren
Ouderen
Fysieke beperking
Door het werven van vrijwilligers via onze activiteitenkalender levert onze enthousiaste groep vrijwilligers een waardevolle bijdrage aan het leven van kwetsbare groepen in de samenleving. Het vrijwilligerswerk wordt verricht tijdens activiteiten bij maatschappelijke instellingen die zelf te weinig capaciteit hebben om hun kwetsbare doelgroep tijdens die activiteiten de persoonlijke hulp of aandacht te geven die zij verdient. Zo kan door de aanwezigheid van onze vrijwilligers bijvoorbeeld één op één geoefend worden met bepaalde vaardigheden of kunnen meer eenzame ouderen of daklozen uit hun sociaal isolement worden gehaald. Tegelijkertijd creëren we zo ontmoetingen waarbij mensen elkaar helpen terwijl ze elkaars verhaal ontdekken. Een voor iedereen verrijkende ontmoeting, waardoor begrip in de samenleving groeit.
0202402480