Stichting Het Baken

Maatschappelijk
Het Baken is een ontmoetingscentrum voor ouderen in Tuindorp Nieuwendam en zet zich in om de eenzaamheid onder de ouderen te verminderen en deze kwetsbare doelgroep langer zelfstandig te laten wonen.
Noord
Ouderen
3 keer per week koken onze vrijwilligers een warme maaltijd voor de eenzame ouderen en we organiseren wekelijks activiteiten waarbij ontmoeting van andere gelijkgestemden mogelijk is.
020-6372714