Diamantbuurt

Bewoners
Om met regelmaat de bewoners in te zetten voor acticiteiten om de bewoners van de diamantbuurt bij elkaar te brengen en elkaar te informeren over hoe goed of slecht het buren gaat. Waar actie nodig is.
Maar ook doen we de geveltuinenburendag 2 x per jaar en de oliebollenactie. Vanuit de oliebollenactie de wens van de buurtbewoners van 70 jaar en ouder
Zuid
Psychische beperking
Licht verstandelijke beperking
LHBTI+
Alleenstaande
Niet westerse achtergrond
Ouderen
huis aan huis bezoek van de ouderen om hun wensen en behoeftes te invenatriseren en doorgeven aan de organisaties die die wensen kunnen vervullen.
Ook zorgen we ervoor dat er op ouderen wordt gelet die hulp nodig hebben. Maar dat moeten ze zelf aangeven. Willen de ouderen het niet dan blijven wel onopgemerkt opletten.
komt iemand alleen te overlijden en er geen nabestaanden de begravenis regelt gaan we met de buren naar de uitvaart
0655918744
Peter van Maaren
actieve buurtbewoner
petervanmaaren@gmail.com
Aanmelden bij aandeelhouder