20 maart 2018

Overheid pakt eenzaamheid aan: 'Jaarlijks huisbezoek voor 75-plusser'

Alle 75-plussers moeten jaarlijks een huisbezoek krijgen om te kijken of ze eenzaam zijn. Dat is één van de maatregelen waarmee minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eenzaamheid onder ouderen wil aanpakken. Hiervoor wordt de komende jaren 26 miljoen euro extra uitgeven.
Uit: RTL Nieuws, 19-03-2018

Ruim 700.000 ouderen zijn weleens eenzaam, blijkt uit een rapport van het ministerie van Volksgezondheid. De verwachting is dat in 2030 dat aantal oploopt tot 1,1 miljoen. Zorgwekkend, vindt minister De Jonge.

 

Bezoek aan huis

Om eenzaamheid tegen te gaan, heeft de minister een reeks maatregelen in petto. Eén van die maatregelen is een jaarlijks huisbezoek voor alle 75-plussers. Door de bezoeken kan iedere gemeente in kaart brengen of mensen eenzaam dreigen te worden, zodat op tijd actie kan worden ondernomen.

Een speciaal programma moet vrijwilligers en professionals op de bezoeken voorbereiden. Zo leren hulpverleners waar ze op moeten letten om eenzaamheid te herkennen en kan, als dat nodig is, een activiteit worden gezocht. Ook krijgen gemeenten hulp bij het opzetten van een lokaal meldpunt. Mensen kunnen daar eenzame ouderen aanmelden. Sommige gemeenten hebben al zo'n meldpunt.

 

24 uurs-hulplijn

Daarnaast wil de overheid databestanden koppelen om in beeld te krijgen in welke straat of wijk veel eenzame mensen wonen. Door risicogebieden in kaart te brengen, kan eenzaamheid beter worden aangepakt, is de achterliggende gedachte. Verder wil de overheid een hulplijn oprichten die 24 uur per dag door eenzame ouderen kan worden gebeld. Duizenden vrijwilligers moeten deze hulplijn draaiende houden. 

Ten slotte wil de overheid een programma opzetten in samenwerking met woningcorporaties en gemeenten om de infrastructuur zo in te richten dat eenzaamheid minder snel de kans krijgt toe te slaan. Een verouderde wijk met weinig groen, bankjes of openbare toiletten bevordert niet dat mensen een ommetje maken en op straat een praatje maken. Een wijk waar de buurtbus rijdt en waar winkels en een buurthuis zijn, verkleint mogelijk de kans dat mensen eenzaam worden.

 

Eenzaamheid onder ouderen

  • Van de 75-plussers voelt 54 procent zich weleens eenzaam.
  • 11 procent voelt zich 'sterk eenzaam'.
  • De verwachting is dat er in 2030 1,1 miljoen eenzame ouderen zijn. 
  • Ouderen zijn sneller eenzaam omdat ze sneller iemand verliezen, zoals hun partner of vrienden.
  • Eenzaamheid kan allerlei gevolgen hebben: lichamelijk, geestelijk en financieel.

(Bron: ministerie van Volksgezondheid)

Lees hier het artikel.


Delen