21 maart 2018

Actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' van het ministerie van VWS

Minister De Jonge deed op 20 maart de symbolische aftrap van het programma tijdens een wedstrijd ‘walking football’ van twee teams met senioren bij sportclub SVV in Scheveningen.

Minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ‘Eenzaamheid is vreselijk en misschien wel het grootste sociale probleem van onze tijd. Maar gelukkig kunnen we er iets aan doen. Walking football is een van de vele initiatieven die helpen om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Het brengt ouderen letterlijk weer in beweging en in contact met elkaar.’ Met het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid, wordt gezamenlijk gestart met een aanpak om de toenemende eenzaamheid onder ouderen een halt toe te roepen. Het kabinet stelt tot en met 2021 daarvoor in totaal 26 miljoen beschikbaar. Er komt een landelijke coalitie en 380 lokale coalities die een trendbreuk in de stijgende eenzaamheidscijfers moeten gaan bewerkstelligen langs twee actielijnen:

  1. Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken.
  2. Het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

Daarvoor wordt een landelijke centrum tegen eenzaamheid in het leven geroepen dat eenzaamheidscoalities gaat ondersteunen. Ook start er een bewustwordingscampagne om iedereen in Nederland daartoe activeren om mee te doen in de strijd tegen eenzaamheid. Meer omzien naar elkaar vraagt een kentering in heel de samenleving. Iedereen kan hierin van betekenis zijn.

Bron: website Rijksoverheid

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen