18 april 2018

Masterclass over Rotterdamse Lief en Leedaanpak

Rotterdam telt op dit moment zo’n 650 Lief en Leedstraten. In deze straten besteden bewoners extra aandacht aan buren die bijvoorbeeld ziek, in de war of eenzaam zijn. Maar ook vrolijke gebeurtenissen passeren in deze straten niet ongemerkt de revue. Stichting Opzoomer Mee is de stuwende kracht achter deze Lief en Leedaanpak, enthousiasmeert straten om mee te doen, stelt faciliteiten beschikbaar en organiseert uitwisselingen.

"Hoe eenvoudig kan het eigenlijk zijn om op kleinschalig niveau bewoners in beweging te krijgen." (deelnemer Masterclass)

Elke straat ontwikkelt een eigen praktijk. Een mooi voorbeeld is die van de Malsenstraat, waar RTV Rijnmond enige tijd geleden een portret van maakt.

 

Tips en trick

De Lief en Leedaanpak van Opzoomer Mee is een van de pijlers onder het gemeentelijke programma eenzaamheidsbestrijding in Rotterdam. Na een presentatie in Pakhuis de Zwijger (juni 2017) ontstond het idee voor een Masterclass voor de aandeelhouders van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid om kennis te maken met deze aanpak. In de Masterclass, die uit vier bijeenkomsten bestaat, komen naast het doorbreken van aanbod- en vraagverlegenheid ook alle tips en tricks van de aanpak aan bod. Tijdens een excursie in Rotterdam worden Lief en Leedstraten bezocht en kunnen de deelnemers in gesprek met zogenaamde gangmakers, de aanjagers in de straat.

"Tja, waarom ik dit doe... omdat ik graag mensen help en ik krijg er zelf ook veel voldoening uit." (gangmaakster Essenburgstraat in Rotterdam)

 

Verleiden

Inmiddels heeft de Masterclass twee keer plaatsgevonden en een divers gezelschap heeft zich over de aanpak gebogen. De schaal van de straat, als niveau waarop goed nabuurschap vorm kan krijgen, het werven en 'verleiden' van gangmakers door aanstekelijke communicatie en bescheiden faciliteiten en het activerend evenwicht tussen initiatief van onderop en bemoeienis van Opzoomer Mee kwamen uitgebreid aan bod. Natuurlijk werd uiteindelijk gekeken naar wat de deelnemers in hun eigen praktijk met de onderdelen van deze aanpak zouden kunnen. Over een tijdje, tijdens een terugkeerdag, wordt gegeken of daar ook iets van terecht is gekomen.

"De Masterclass leverde direct bruikbaar gereedschap op waar wij mee aan de slag kunnen. Dat komt door de opzet van de bijeenkomsten waarin de methodiek stapsgewijs aan de orde komt en jarenlange ervaring met die type kleinschalige bewonersinitiatieven zich manifesteert." (deelnemer Masterclass)


Delen