26 april 2018

Hoe kom je aan middelen voor je initiatief?

Als maatschappelijk initiatief heb je middelen nodig. Dit kunnen financiële middelen zijn, maar ook locaties of materiaal. Via fondsen, sponsoring, fundraising evenementen, crowdfunding, particuliere donaties en gemeentelijke subsidies kun je aan middelen komen. Maar hoe doe je dat?

Op 24 april organiseerde het regieteam een fondsenwervingsbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. De fondsen Stiching Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Oranjefonds, Pro Juventute en Kansfonds waren aanwezig en introduceerden de doelen, voorwaarden en mogelijkheden van hun fonds. Deze fondsen staan positief tegenover het ondersteunen van projecten op het gebied van eenzaamheid, en hebben elk hun eigen focus. Kijk dus vooral eens op hun websites, doe een quick scan en neem contact op over de financieringsmogelijkheden voor jouw initiatief!

 

Gemeentelijke subsidies

Lou Repetur, strategisch adviseur van Aanpak Eenzaamheid, liet zien dat er veel verschillende gemeentelijke subsidiemogelijkheden zijn en vertelde over de herijking van de basisvoorzieningen. De subsidies zijn ingericht vanuit de beleidsdoelstellingen en projecten. Er zijn geen aparte subsidies voor eenzaamheid, maar er zijn wel veel mogelijkheden. De aanpak van eenzaamheid wordt in de huidige reguliere subsidiestromen vaak als 'bijvangst' gezien. Onderzoek goed welk beleidsdoel of welke subsidiestroom het best bij jouw project past en zorg ervoor dat je subsidieaanvraag goed aansluit bij de voorwaarden. Wees creatief in de vertaalslag van je project naar de genoemde voorwaarden.

 

Financieringsmogelijkheden maatschappelijke initiatieven

Priscilla Loor, oprichter PL Fondsenwerving, gaf een presentatie over fondsenwerving. De focus lag op het opstellen van een goed financieringsplan, waarin de bronnen en acties van je financiering staan omschreven. Een format van een financieringsplan vind je onderaan deze pagina. Hieronder staan de belangrijkste tips.

Stappenplan voor het opstellen van een financieringsplan:

 1. Bepaal wat je nodig hebt om je project mogelijk te maken (denk aan geld, spullen in natura, vrijwilligers, expertise)
 2. Wie wil je hierbij betrekken? (denk aan collega's, vrijwilligers, deelnemers van het project)
 3. Vul je financieringsplan in (zie bijlage)
  • Verwerk vrijwillige inzet als eigen bijdrage

Tips:

 • Wed nooit op één paard, maar spreid je risico's
 • Kijk goed wat er bij jouw project past qua financieringsmogelijkheden
 • Omschrijf bijvoorbeeld hoe je project aansluit bij de doelen van het fonds
 • Onderzoek de uitvoerbaarheid: heb je voldoende mankracht en expertise om de acties uit te voeren?
 • Houd rekening met de doorlooptijd van een fondsaanvraag (3-6 maanden)

Financieringsmogelijkheden:

 • Vermogensfondsen (klik hier voor een overzicht)
 • Sponsoring (service clubs, business clubs, lokale ondernemers)
 • Fundraising evenementen (bv. een sponsorloop of braderie)
 • Crowdfunding (Voor je buurt, One percent club, Pif world)
 • Particuliere donaties

 

Bijlages

In de bijlage vind je:

 • Presentatie van Lou Repetur over de gemeentelijke subsidies
 • Presentatie Priscilla Loor over financieringsmogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven
 • Format financieringsplan

Daarnaast is het goed om op de website van de gemeente Amsterdam te kijken voor de verschillende subsidies per onderwerp.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen