02 mei 2018

Eenzaamheidsinterventies opstarten en verbeteren: hoe doe je dat?

Volg de stappenplannen hieronder als je een nieuwe interventie/project wilt opstarten of als je een bestaande interventie/project wilt verbeteren.

Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid wisselt ervaringen en kennis uit door samen te werken in de uitvoering van interventies of projecten en te leren van elkaar. Op die manier worden de interventies effectiever. De Expertgroep Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid is beschikbaar voor het adviseren over de te verwachten effectiviteit van eenzaamheidsinterventies. Deze expertgroep bestaat uit onderzoekers van GGD, OIS, HvA en Movisie. Het is de taak van de expertgroep om toepasbare kennis te verzamelen en te delen met het netwerk en daarnaast de kwaliteit van de Aanpak Eenzaamheid te bewaken.

 

Nieuwe interventie/project opstarten

Als je een eenzaamheidsinterventie wilt opstarten is het raadzaam om eerst te onderzoeken wat de staat van eenzaamheid is, wat wel/niet werkt in het voorkomen of verminderen van vereenzaming en wat de geleerde lessen zijn. In de toolkit lees je hier meer over.

  1. Onderzoek hoe het staat met de eenzaamheid in Amsterdam (voor inspiratie zie 'Lonely in Mokum - Reisgids Verbonden Stad') en bepaal aan de hand daarvan wat je ambities zijn
  2. Maak je ambities concreet en meetbaar. Hoe concreter je de ambities maakt, hoe beter je kunt sturen op de impact van je interventie (denk aan het omschrijven van je doelgroep, activiteiten, doelen, etc.)
  3. Bepaal de activiteiten en stel vast wie wat doet bij het behalen van de ambities. Raadpleeg daarvoor ook de wegwijzer om vast te stellen wat de aard, ernst en oorzaken van de eenzaamheid zijn en wat de daarbij passende interventies zijn.
  4. Raadpleeg de Expertgroep Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid voor aanvullende vragen of advies over de werkzame elementen in je interventie
  5. Tijdens de uitvoering: evalueer de resultaten van de interventie en stel verbeteracties op

 

Bestaande interventie/project verbeteren

Als je vragen hebt over de effectiviteit van je eenzaamheidsinterventie kun je de volgende stappen doorlopen:

  1. Raadpleeg de wegwijzer om vast te stellen wat de aard, ernst en oorzaken van eenzaamheid zijn en wat de daarbij passende interventies zijn
  2. Spiegel je aanpak aan werkzame elementen door de verbetertool in te vullen. Maak eventueel een verbeterplan
  3. Raadpleeg de Expertgroep Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid voor aanvullende vragen of advies over de werkzame elementen van je interventie

Delen