15 mei 2018

Programmering Aanpak Eenzaamheid 2018

Ook dit jaar gaan we door met de bijeenkomsten bij Pakhuis de Zwijger. Lees in dit artikel wat je allemaal te wachten staat.

In 2017 ontmoette het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid elkaar tijdens themabijeenkomsten en communities of practices. Met professionals vanuit beleid, praktijk en wetenschap gingen we in o.a. gesprek over mantelzorgers en eenzaamheid, de aanpak van eenzaamheid in Rotterdam, maatjesprojecten en signalering. Hieronder lees je meer over de programmering van dit jaar.

 

Ontmoeting in 2018

In 2018 gaan we de themabijeenkomsten afwisselen met zogenaamde netwerkbijeenkomsten. De themabijeenkomsten blijven qua vorm hetzelfde als in 2017. We gaan de diepte in op een thema of doelgroep. De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk. Bij de netwerkbijeenkomsten faciliteren we ontmoeting en kennisuitwisseling van het Amsterdams netwerk eenzaamheid. Dit doen we op een informele manier, met minder programma en meer ruimte voor gesprek en ontmoeting.

 

Meedenken?

Wil je zelf een thema agenderen en meedenken in de vormgeving van het programma voor dat thema? Laat het ons weten via aanpakeenzaamheid@amsterdam.nl.

 

Planning


Overzicht van de bijeenkomsten in 2018:

  • 31 mei 2018: Themabijeenkomst ‘Roze eenzaamheid’
  • 28 september t/m 6 oktober 2018: Week Van Eenzaamheid
  • 30 oktober 2018: Themabijeenkomst
  • 11 december 2018: Themabijeenkomst

 

We Make The City

Pakhuis de Zwijger organiseert van 20 t/m 24 juni ‘ We Make The City’. We Make The City is het grootste stadsfestival van Europa. Gedurende 5 dagen wordt er samen met publiek en experts gewerkt aan urgente stedelijke vraagstukken. Deze vraagstukken gaan bijvoorbeeld over het klimaat, veiligheid, betaalbaar wonen en gezondheid in groeiende steden. De kernvraag is: in wat voor stad willen wij leven – over 5, 10, 15 jaar?

Tijdens het festival wordt de mini-conferentie ‘Iedereen gezond’ georganiseerd. In deze mini-conferentie is ook aandacht voor Eenzaamheid in Amsterdam en de manier waarop we dit als stad proberen te voorkomen en verminderen.

Voor updates, zie www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl of https://dezwijger.nl/.


Delen