28 mei 2018

Wegwijzer ondersteuning bij vereenzaming

Deze wegwijzer is een handelingskader om vast te stellen wat de aard, ernst en oorzaken van de eenzaamheid zijn, om hierop het juiste interventieaanbod in te kunnen zetten.

Zowel professionals, beleidsmakers en Amsterdammers kunnen met behulp van de vragen in de wegwijzer bepalen welke doelen zij stellen en welk soort activiteiten daarbij passen zodat zij eenzaamheid zo effectief mogelijk kunnen voorkomen en aanpakken.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen