28 mei 2018

Het Kwaliteitskompas: onze basis voor de leerinfrastructuur

Waarom we moeten veranderen om onszelf te verbeteren.
Door Lou Repetur en Tom van Yperen.

Veel zorg-, hulpverleners én beleidsmedewerkers worstelen met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen voorkomen en verminderen. Daarvoor bestaat helaas geen ´quick fix´. Movisie (en andere kennisinstituten) hebben in een aantal steden en regio's goede resultaten geboekt met een beleidskader: het kwaliteitskompas.

1.Waarom bestaat er geen ´quick fix´

  • eenzaamheid kent veel vormen en overstijgt domeinen
  • de aanpak vraagt om maatwerk, samenwerking en duurzaamheid
  • er heerst een taboe op het onderwerp
  • het ontbreekt aan goede uitwisseling van kennis en kunde over dit onderwerp

 

2. Wat is het Kwaliteitskompas?


Het Kwaliteitskompas is een beleidskader dat een basis biedt voor een leerinfrastructuur waarin samen geleerd wordt door praktijk, beleid en wetenschap. Het kwaliteitskompas verbindt in zes stappen het leren en verbeteren van beleidmakers met het leren en verbeteren van sociale professionals en professionele organisaties. Doordat beleid, praktijk en wetenschap in het leren en verbeteren met elkaar verbonden zijn ontstaat een duurzame, systematische en samenhangende leerinfrastructuur. Het gaat immers niet alleen om een lerende uitvoeringspraktijk, maar ook om een lerende beleidspraktijk. Het is de beleidspraktijk die de randvoorwaarden schept voor een effectieve praktijk.

 

3. Stappenplan


Stap 1: Stand van zaken en ambities
Zoek uit hoe staat het met eenzaamheid in Amsterdam en in je wijk. Bepaal met elkaar de gezamenlijke ambities.

Stap 2: Maatschappelijk resultaat
Maak als gemeente en andere aandeelhouders je ambities concreet en meetbaar. Hoe concreter je de ambities maakt hoe beter je kunt sturen op impact van je werk in beleid, praktijk en wetenschap

Stap 3: Activiteiten
Bekijk wat nodig is en wie (beleid, praktijk en wetenschap) precies wat doet bij het behalen van de gezamenlijke ambities.

Stap 4: Kwaliteitsverbetering van praktijk en beleid
Ondersteunen van beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en wetenschappers bij het steeds effectiever werken.

Stap 5: Evalueer de resultaten van de inspanningen
Onderzoek of je de doelgroep bereikt hebt en hoe tevreden de doelgroep is. Je evalueert om inzicht te krijgen hoe je kunt verbeteren.

Stap 6: Verbeteracties
Maak verbeteracties op n.a.v. de evaluaties, voer deze uit en start opnieuw bij stap 1.

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over het kwaliteitskompas kun je terecht bij Lou Repetur (l.repetur@movisie.nl).

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen