05 juni 2018

Wat werkt bij maatjesprojecten?

Bij het verminderen van eenzaamheid worden in Amsterdam momenteel veel verschillende soorten maatjesprojecten voor verschillende doelgroepen ingezet. Maar wat weten we eigenlijk over de effecten van deze maatjesprojecten? En wat zijn de onderdelen die bijdragen aan het succes?

 

Wat is een maatjesproject?

Voor we iets kunnen zeggen over de effecten en succesfactoren is het van belang stil te zijn bij wat een maatjesproject is. Er blijkt geen algemeen geaccepteerde definitie van wat een maatjesproject is. Onderzoekers Tier en Potting maakten in 2015 wel een heldere indeling naar drie vormen van maatjesprojecten die de diversiteit kort weergeeft:

  • Het maatje als bondgenoot. Bij dit soort maatjesprojecten staat het sociale contact tussen het maatje en de hulpvrager centraal. Het gaat om de mate waarin beide partijen aan het contact op zich voldoening halen. De nadruk ligt op het voeren van gesprekken en minder op het ondernemen van concrete activiteiten.
  • Het maatje als coach: Bij dit type maatjesproject stimuleert het maatje de hulpvrager om zichzelf verder te ontwikkelen. Het kan gaan om een gedrags- of mentaliteitsverandering of om het aanleren van nieuwe (sociale) vaardigheden. Het maatje en de hulpvrager voeren gesprekken, maar ondernemen ook concrete activiteiten zodat de hulpvrager ervaring kan opdoen en zichzelf verder kan ontwikkelen.
  • Het maatje als mentor: de werkwijze van dit type maatjesprojecten overlapt voor een groot deel met ‘het maatje als coach’. Het verschil zit ‘m in de senioriteit van het maatje. Het maatje functioneert in de ondersteuningsrelatie als een leermeester op basis van zijn ervaring en expertise.

 

Wat weten we over de effecten van maatjesprojecten?

Hoewel er in Nederland weinig effectonderzoek is gedaan naar maatjesprojecten, blijkt uit de analyse van internationaal onderzoek dat maatjesprojecten bescheiden, maar waardevolle effecten bereiken bij diverse doelgroepen (Tier en Potting, 2015). Uit het beschikbare onderzoek blijkt dat maatjesprojecten gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. “De uiteindelijke effecten die een maatje kan bereiken bij de verschillende doelgroepen uiten zich vooral op lange termijn. Via kleine korte termijnstappen komen langetermijndoelen dichterbij. Het belangrijkste effect lijkt te zijn dat het maatjescontact de hulpvrager de ‘stepping stones’ levert en het zelfvertrouwen om zijn gedrag te veranderen, nieuwe vaardigheden aan te leren, het sociaal netwerk en de leefwereld te verruimen of het emotioneel welbevinden te verbeteren.” (Tier en Potting, p. 47, 2015). Kortom een maatjesproject blijkt geschikt om de neerwaartse spiraal van vereenzamen te keren.

 

Wat draagt binnen een maatjesproject bij aan succes?

Maatjesprojecten kunnen dus goede resultaten boeken, maar daarvoor moet wel een aantal randvoorwaarden op orde zijn. Tier en Potting (2015) ontwikkelden daarom een leidraad voor professionals, zodat zij handvatten in handen hebben bij het reflecteren op een bestaand maatjesproject en bij ontwerpen van een nieuw maatjesproject. De leidraad (zie pagina 50) richt zich op deze zeven thema’s die het succes van maatjesprojecten bepalen.

  1. Doelmatigheid
  2. Werving en screening
  3. Matching
  4. Ondersteuningsstijl
  5. Ondersteuning aan de vrijwilliger
  6. Integratie in het professionele netwerk
  7. Kwaliteitsbewaking

 

Externe link

Klik op onderstaande link

Link


Delen