03 juli 2018

Uitkomsten vragen voor de toekomst

Er is een vragenlijst gestuurd naar onze aandeelhouders om mee richting te geven aan de toekomst van de Aanpak Eenzaamheid. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten.

Ongeveer 200 aandeelhouders vulden de vragenlijst geheel of gedeeltelijk in! Ontzettend belangrijk, want eenzaamheid is immers een vraagstuk van ons allemaal. De inbreng nemen we mee in de gesprekken met het College. Veel dank aan jou als aandeelhouder voor je bijdrage! Mocht je over de uitkomsten vragen hebben, dan horen we dat heel graag. We gaan er tijdens de netwerkbijeenkomst tijdens de week tegen eenzaamheid ook weer op in natuurlijk.

 

 • De helft van de aandeelhouders die de vragenlijst invulden werken in de sociale sector, de meeste als uitvoerend professional. Ook belangenbehartigers, bestuurders in de zorg, aandeelhouders uit culturele sector, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en vrijwilligers brachten hun zienswijze in!

 • De meerderheid zou zich de komende jaren met de Aanpak Eenzaamheid willen richten op Voorkomen dat mensen die licht of matig eenzaam zijn, verder vereenzamen. Community building, signalering en het versterken van vaardigheden gaan daarmee hand in hand, zo vinden jullie. Mensen met gezondheidsproblemen, ouderen, mensen een migratie-achtergrond en mensen met psychische kwetsbaarheid zouden hierbij extra aandacht moeten krijgen, zo komt naar voren.

 • Op de vraag of je vindt dat het huidige ondersteuningsaanbod goed aansluit bij de vragen van Amsterdammers die (dreigen te) vereenzamen, zei tweederde nee! Het is daarom nodig om de samenwerking tussen de gemeente, de sociale sector en andere aandeelhouders te versterken, zo vinden de meesten. Veel aandacht dus voor het samenwerken in het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid.

 • En om eenzaamheid dan ook duurzaam en effectief te kunnen verminderen, gaven jullie aan vooral behoefte te hebben aan informatie over wat werkt bij het verminderen van eenzaamheid en ontmoeting met andere aandeelhouders uit beleid, wetenschap en praktijk!

 • De missie en de visie op eenzaamheid zoals die in ‘Lonely in Mokum’ staan, wordt over het algemeen goed gewaardeerd. Een greep uit de mooie suggesties voor aanscherping:

  • Het woord ingrijpen 9op de neerwaartse spiraal van vereenzaming) vinden sommigen niet passend; te paternalistisch. Het gaat om een gelijkwaardige houding, met mensen meedenken en hen ondersteunen.

  • Verbinding/verbondenheid worden wel als positief ervaren, maar heeft wel meer lading nodig in een ondertitel. Zoals: omzien naar elkaar, ontmoeten, ontwikkelen, ontplooien, bruggen slaan.

  • ‘Eenzaamheid’ niet (zomaar) gebruiken in het contact met kwetsbare Amsterdammers, zo wordt er benadrukt. Maar juist wel richting politiek, organisaties en beleidsmakers: het beestje bij de naam noemen!

  • Het woord ‘samen’ vindt iedereen belangrijk. Zowel in de zin van: het is een probleem van de maatschappij, we moeten meer omzien naar elkaar. Als in de zin van samenwerken in het netwerk, van formeel/informeel, beleid, ervaringsdeskundigen.

  • Een oproep om vooral samen al lerend en ontwikkelend dingen te doen! Praktijkkennis en ervaringskennis daarbij meer waarderen als gelijkwaardige bronnen van kennis over wat werkt, naast onderzoekskennis.


Delen