04 juli 2018

Conferentie Iedereen Gezond

Op 21 juni organiseerde Aanpak Eenzaamheid een deelsessie tijdens de miniconferentie ‘Iedereen Gezond’ in het AMC als onderdeel van WeMakeThe.City.

De conferentie startte met een inhoudelijke blik van Jos de (oprichter van Buurtzorg) en Lucien Engelen (Deloitte en Radboudumc) die spraken over de nieuwe manier van werken in de wijk en hoe technologie kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van patiënten. Daaropvolgend gingen 3 inhoudelijke deelsessies dieper in op grootstedelijke gezondheidsvraagstukken. Dit ging bijvoorbeeld over het begrijpen van gezondheidsverschillen, het stimuleren van gedragsveranderingen, het aanpakken van eenzaamheid en de invloed van data op onze zorg.

 

Deelsessie Aanpak Eenzaamheid

Tijdens de deelsessie over de stadsbrede aanpak van eenzaamheid vertelden Nejma el Maach (regisseur Aanpak Eenzaamheid) en Michaela Schönenberger (specialist gezondheidsbevordering bij GGD) meer over eenzaamheid als groeiend probleem in de stedelijke omgeving.

Er volgde een 3-gesprek met sprekers van WPI, Deloitte & Eigenwijks en GGD.

  • Volgens Berend de Groote en Ivar Kofman (WPI) kunnen klantmanagers van WPI een signaleringsrol vervullen op vereenzaming. Er wordt ingezet op meer bewustwording onder de klantmanagers over dit thema, zodat zij beter eenzaamheid signaleren en zo nodig mensen kunnen doorverwijzen. Een analyse is gedaan met behulp van GGD onderzoeksgegevens om de signalering op eenzaamheid uit te lichten.
  • Menno van der Wal van Deloitte en Nathan Ririhena van Eigenwijks (Geuzenveld-Slotermeer) vertelden hoe data-analyses zijn gebruikt om beter inzicht te krijgen in de doelgroepen in dat gebied en hoe ze vraag en aanbod daardoor beter kunnen matchen.
  • Tot slot vertelde Matty de Wit van de GGD over een maatschappelijke kosten-baten analyse bij wijkmaaltijden (MKBA) en het effect op het verminderen van eenzaamheid. De baten van wijkmaaltijden zijn immaterieel van aard, bijvoorbeeld de verbetering van de kwaliteit van het leven en vermindering van eenzaamheid. Dit was vooral van toepassing op de sociaal kwetsbare deelnemer. De kosten van wijkmaaltijden zaten vooral in de huisvesting en personeel bij het organiseren van de wijkmaaltijden.

Vanuit verschillende hoeken werd het gesprek aangegaan over de problemen en mogelijkheden in het aanpakken van eenzaamheid en dat was erg inspirerend!


Delen