18 september 2018

Feestelijke afsluiting experiment WPI

Eén van de experimenten die ondersteund is door Aanpak Eenzaamheid was "Uit de Schaduw van Eenzaamheid". Dit experiment werd op 24 juli 2018 feestelijk afgesloten.

Tijdens de feestelijke afsluiting was er een verdiepingssessie over de “de belevingswereld van de eenzamen medemens” met prof. dr. Nan Stevens (Toegepaste Sociale Gerontologie). Nan Stevens gaf de deelnemers op inspirerende wijze een inkijk in de psychologische processen van vereenzaming. Mensen die langdurig eenzaamheid ervaren zijn minder in staat om flexibel te denken, ze handelen impulsiever en hun vermogen tot doelgericht en actief handelen neemt af. Dit heeft consequenties op het aangaan en onderhouden van nieuwe (en oude) contacten en relaties. Nan Stevens benadrukte dan ook het belang van sociaal cognitieve vaardigheidstrainingen voor mensen die langdurige eenzaamheid ervaren. Bijvoorbeeld de cursus “Zin in vriendschap”, die ze samen met collega’s heeft ontwikkeld. In aansluiting op deze oproep pitchte de gezondheidsambassadrice, Joke Veldkamp, de sociaal cognitieve vaardigheidstraining “Grip en Glans”. Zij biedt deze training, samen met een groep gezondheidsambassadeurs gevestigd in Amsterdam Nieuw-West stadsbreed aan.

Klik op de bijlage om het verslag "Uit de Schaduw van de Eenzaamheid" te lezen.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen