10 oktober 2018

Aandeelhouder stelt zich voor: Leger des Heils

Elke maand stelt een aandeelhouder zich voor aan het netwerk. Ed Bosma, directeur van het Leger des Heils, bijt het spits af.

 

Wat doet het Leger des Heils?

Het Leger des Heils is een brede Welzijns- en Gezondheidszorgorganisatie. Goodwillcentra Amsterdam wil er zijn voor mensen zonder helper. We doen dit vanuit de vaste overtuiging dat iedereen erbij hoort en juist degenen die zonder helper zijn extra ondersteuning nodig hebben. Steun, om weer een plek in de maatschappij te krijgen en zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Steun, om weer een positief zelfbeeld en eigenwaarde te krijgen. Goodwillcentra Amsterdam heeft daarom de volgende missie gedefinieerd:

"Goodwillcentra Amsterdam zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren."

 

Waarom is het Leger des Heils aandeelhouder geworden van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid?

Het Leger des Heils vindt het belangrijk om eenzaamheid en sociale uitsluiting te voorkomen en te bestrijden. Wij doen dit in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het taboe doorbroken wordt en dat thema's als eenzaamheid en sociale uitsluiting op de (politieke) agenda komt.

 

Wat is jullie aandeel aan het netwerk?

Het Leger des Heils organiseert buurt- en wijkgerichte projecten waaronder de buurtcentra van Bij Bosshardt. Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek voor en door de buurt. Een ontmoetingsplek waar alle Amsterdammers jong, oud, arm en rijk, van welke afkomst dan ook hartelijk welkom zijn. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt. Daarnaast dragen wij actief bij aan het netwerk door te participeren in het netwerk. Landelijk is het Leger des Heils één van de initiatiefnemers geweest van de Coalitie Erbij.

 

Wat is jullie succesfactor en waar lopen jullie (nog) tegen aan?

Onze Bij Bosshardt steunpunten worden goed bezocht (gemiddeld 70-80 personen per dag) waarbij daadwerkelijk verbinding wordt gemaakt tussen buurtbewoners. Iedereen is welkom en hoort erbij. De verschillende Bij Bosshardts hebben we een eigen couleur locale. De Bij Bosshardt in Amsterdam Zuid Oost heeft een andere populatie en daardoor ook een ander karakter dan in Amsterdam Noord.

We willen graag het aantal Bij Bosshardt buurtsteunpunten nog verder uitbreiden. Hier ligt nog een uitdaging om over de goede accommodatie en medewerkers te beschikken. Wij vinden het belangrijk dat er meer integraal gekeken wordt naar de verschillende beleidsterreinen zoals, armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting. Het is daarbij van belang dat de zelfregie van mensen wordt versterkt en dat zij (weer) in zichzelf geloven en hun talenten in kunnen zetten voor anderen.

Externe link

Klik op onderstaande link

Link


Delen