05 november 2018

Aandeelhouder stelt zich voor: De Regenboog Groep

Elke maand stelt een aandeelhouder uit het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid zich voor. Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep, vertelt waarom de organisatie aandeelhouder is geworden.

 

Wat doet De Regenboog Groep?

De Regenboog Groep is een Amsterdamse organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan de meest kwetsbare Amsterdammers. Deze mensen kampen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, vaak gecombineerd met dak en- of thuisloosheid en sociale uitsluiting. Het adagium wat bij de oprichting in 1974 in het leven geroepen werd geldt nog steeds: 'Helpen wie geen helper heeft'.

We stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. We bieden de meest rudimentaire voorzieningen aan dak -en thuislozen in onze inloophuizen We helpen eenzame Amsterdammers aan een van onze 1.200 vrijwilligers en bieden werk -en activeringstrajecten waardoor mensen uit de eenzaamheid kunnen komen en hun leven weer op de rails kunnen krijgen. Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan.

 

Waarom zijn jullie aandeelhouder geworden?

Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

Aandeelhouder worden was voor ons dan ook volstrekt vanzelfsprekend: eenzaamheid en sociale uitsluiting is een belangrijk thema/probleem voor onze doelgroep en een groot maatschappelijk probleem in Amsterdam. De Regenboog Groep wil een actieve bijdrage leveren om eenzaamheid terug te dringen en ziet het aandeelhouderschap als een middel om onze droom te verwezenlijken.

 

Wat is jullie aandeel aan het netwerk?

We denken actief mee over oplossingen en brengen onze kennis en expertise in. We brengen in onze communicatie het thema eenzaamheid en sociale uitsluiting voortdurend onder de aandacht en nodigen ons netwerk uit zich actief in te zetten om eenzaamheid en sociale uitsluiting tegen te gaan. Wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt, is onze betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede.

 

Wat is jullie succesfactor en waar lopen jullie (nog) tegen aan?

We kunnen mensen met complexe problematiek, die buiten de boot vallen, weer op weg helpen: van dakloos en diep in de put naar een menswaardig bestaan. Met 1.200 vrijwilligers, acht inloophuizen, twee huizen van de wijk en talrijke werkbedrijven kunnen we een uitgebreid aanbod aan trajecten en oplossingen aanbieden.

We zetten in op het toegankelijk maken van Huizen van de Wijk voor mensen met een GGZ-achtergrond en mensen die net dakloos zijn geworden. We doen doe op dit moment bij De Meeuw in Amsterdam Noord en bij het Claverhuis in het centrum. We willen dit graag uitbreiden naar andere delen van de stad.

 

Externe link

Klik op onderstaande link

Link


Delen