12 december 2018

Cijfers van eenzaamheid per stadsdeel

Dit zijn de eenzaamheidscijfers in Amsterdam uit 2016. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Amsterdam.

 

Wat is de Amsterdamse Gezondheidsmonitor?

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM) is het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder. In 2016 deden ruim 8.600 Amsterdammers mee aan het onderzoek (respons: 38%). De steekproef werd getrokken uit het bevolkingsregister en was gestratificeerd naar leeftijd en de 22 Amsterdamse gebieden. De gegevens zijn gewogen naar de bevolkingssamenstelling van Amsterdam voor geslacht, leeftijd, gebied, burgerlijke staat, huishoudgrootte, inkomen en herkomst. Hierdoor zijn de resultaten representatief voor de bevolking van Amsterdam.

 

Hoe hebben we eenzaamheid gemeten?

Eenzaamheid is in kaart gebracht aan de hand van elf uitspraken. Samen vormen deze uitspraken de schaal van De Jong-Gierveld (2,3). Deze schaal vormt al jarenlang een veelgebruikte standaard voor het meten van eenzaamheid. Respondenten geven aan in hoeverre een uitspraak op hen van toepassing is. De schaal maakt onderscheid in matige en ernstige eenzaamheid en in sociale en emotionele eenzaamheid. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle uitspraken. Bij negen of tien ongunstige scores is dat ‘ernstig eenzaam’ en bij elf ongunstige scores spreken we van ‘zeer ernstige eenzaamheid’. Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als hij of zij op minstens twee van de bijbehorende uitspraken ongunstig scoort.

 

Eenzaamheidsschaal De Jong Gierveld

 1. 1. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan (s).
 2. 2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin (e).
 3. 3. Ik ervaar een leegte om mij heen (e).
 4. 4. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen (s).
 5. 5. Ik mis gezelligheid om mij heen (e).
 6. 6. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt (e).
 7. 7. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen (s).
 8. 8. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel (s).
 9. 9. Ik mis mensen om mij heen (e).
 10. 10. Vaak voel ik me in de steek gelaten (e).
 11. 11. Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht (s)

(s)=sociale eenzaamheid; (e)=emotionele eenzaamheid
antwoordmogelijkheden: ‘nee’, ‘min of meer’ en ‘ja’

Zie ook: factsheet eenzaamheid op www.ggd.amsterdam.nl/agm en gezondheid in beeld (www.ggdgezondheidinbeeld.nl).

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen