12 december 2018

Aandeelhouder stelt zich voor: ZID Theater

Elke maand stelt een aandeelhouder uit het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid zich voor. Deze maand vertelt Malou Lintmeijer, zakelijk leider van ZID Theater, waarom de organisatie onderdeel is geworden van het netwerk.

 

Wat doet ZID Theater?

ZID Theater – City Art & Performance Center produceert voorstellingen en festivals en realiseert projecten samen met kunstprofessionals en stadsbewoners. De organisatie is opgericht en wordt geleid door theatermakers Karolina Spaić en Sebo Bakker.

ZID maakt kunst met en voor iedereen en begeeft zich op het gebied tussen ‘artistiek en sociaal’, waarin cultuurparticipatie en cultuureducatie centraal staat. Een inclusieve benadering is voor ZID de drijfveer om kunst en maatschappelijke vraagstukken met elkaar te verbinden. In dat kader realiseert ZID, naast voorstellingen, projecten met diverse doelgroepen rond een maatschappelijk thema, waaronder eenzaamheid. ZID werkt met een eigen methodiek, waarin het uitgangspunt de talenten, verhalen en ervaringen van de mensen zelf zijn.

 

Waarom zijn jullie aandeelhouder geworden?

Mensen met elkaar verbinden is voor ons een van de belangrijkste drijfveren. ZID Theater opereert in gebieden (zoals Stadsdeel Nieuw West) waar veel culturen leven en veel mensen een lagere sociaal-economische status hebben dan in de rest van Amsterdam. Dit betekent ook dat veel bewoners buiten de boot vallen en in eenzaamheid leven. Wij wilden voor Aanpak Eenzaamheid jongeren bereiken die uit gezinnen komen waar het waarschijnlijk is dat ze zich eenzaam voelen, of in een risicogroep zitten om eenzaam te worden. We waren benieuwd naar hoe jongeren in deze tijd eenzaamheid ervaren en we wilden ze verbinden met ZID, elkaar en de buurt.

De Aanpak Eenzaamheid gaf een mooie kans om ons te verdiepen in dit onderwerp en kunst als middel te gebruiken om het onderwerp bespreekbaar te maken.

 

Wat is jullie aandeel aan het netwerk?

ZID brengt groepen jongeren samen, in samenwerking met o.a. DOCK en Calvijn College. Samen met de jongeren bespreken we op een creatieve manier thema’s die ten grondslag liggen aan eenzaamheid, en zoeken we naar artistieke uitingen die output van de jongeren recht doen.

Wij ontwikkelen een interactief programma om zoveel mogelijk jongeren aan te spreken, die uiteindelijk ingezet kan worden bij jongerenorganisaties en scholen. Zo zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk te weten komen over eenzaamheid bij jongeren en dat zij zelf gaan nadenken over het onderwerp.

 

Wat is jullie succesfactor en waar lopen jullie (nog) tegen aan?

Onze workhop methode, waarin we de thema’s rondom eenzaamheid bespreken, maakt veel los bij jongeren. Deelnemers van ons project spreken erg open over hun eigen gevoelens van eenzaamheid, wat eenzaamheid voor hun betekent en proberen oplossingen te bedenken voor leeftijdsgenoten die eenzaam zijn. De methode werkt goed door het gebruik van verschillende kunstdisciplines, waarin jongeren zich goed kunnen vinden en andere manieren vinden om hun gevoelens uiten. We creeeren een open ruimte, waar iedereen zich vrij voelt om te spreken.

Het lastige aan werken met jongeren is dat het moeilijk is om veel deelnemers te werven. We gaan hiervoor samenwerkingen aan met jongerenorganisaties en scholen, om zo zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Een volgende stap is het duurzaam maken van contacten met de jongeren: hoe we projecten kunnen doorzetten met de deelnemers.


Delen