09 januari 2019

Aandeelhouder stelt zich voor: AdelheidZina

Elke maand stelt een aandeelhouder uit het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid zich voor. Deze maand vertelt Myriam Sahraoui, Zinalid, waarom de organisatie onderdeel is geworden van het netwerk.

 

Wat is de kracht van Ik Ontmoet Mij, een project binnen stichting AdelheidZina?

Ik Ontmoet Mij is een lichaamsgerichte training voor voornamelijk vrouwen en mannen met een migratieachtergrond die meer de regie over hun eigen leven, lichaam en (geestelijke) gezondheid zouden willen voeren.

Enige jaren geleden namen Myriam Sahraoui (Zinalid en projectleider van Ik Ontmoet Mij) en Jale Simsek (psychotherapeute) het initiatief om een cursus te ontwikkelen die het  socialisatieproces van migranten in de Nederlandse samenleving zou kunnen ondersteunen. Omdat beide vrouwen een migratieachtergrond hebben, konden zij putten uit hun eigen ervaringen en herkenden de zwaarte van het emancipatieproces waar veel bewoners in Nieuw-West tegenaan liepen. Lichamelijke en geestelijke problemen die ontstaan in het spanningsveld van het leven tussen twee werelden, tussen die van de collectieve Wij-cultuur en die geïndividualiseerde Nederlandse cultuur.

 

Waarom zijn julie aandeelhouder geworden?

In ons atelier in Broedplaats De Vlugt aan de Burgemeester De Vlugtlaan in Amsterdam Slotermeer, komen al jaren vrouwen uit de buurt naar onze inloop-koffieochtend om te gymen en samen het leven door te nemen. Er werd veel geklaagd over onder meer depressies, overgewicht, ziektes, slapeloosheid en eenzaamheid. Vertrouwen in de medische zorg was tanende omdat medicatie geen verlichting bracht en de grip op het eigen leven niet verbeterde.

Na tien lessen emotioneel lichaamswerk, bewegings-, spreek-, en oefeningen uit de bio-energetica en familieopstellingen, bleken de cursusdeelnemers hun dagelijkse levensroutine te kunnen doorbreken. Men leerde emoties te uiten, talenten te waarderen en met meer zelfzorg en trots de eigen positie thuis en in de gemeenschap te verbeteren. Ook gevoelens van eenzaamheid verminderden sterk omdat men zich opgenomen voelde in een groep van gelijkgestemden om het leven mee te delen.

 

Wat is jullie aandeel in het netwerk?

Met Adelheid Roosen als artistiek leider van kunstenaarsgroep Zina, gaat de kunst als briljante vormgever van het leven een verbinding aan met de levensverhalen van de Nieuw-Westbewoners. Door elkaar te leren kennen,  elkaar te adopteren en te omarmen, verstaan we de taal van de wijk steeds beter en hopen met elkaar het dagelijks bestaan te kantelen naar een meer inclusieve samenleving. De kracht, het uithoudings- en doorzettingsvermogen dat we tegenkomen bij de deelnemers van Ik Ontmoet Mij, kan voor de stad Amsterdam van grote betekenis zijn, nu en in de toekomst. Wie verbonden wil blijven, kan meedoen aan de traindetrainersopleiding van Ik Ontmoet Mij om later de eigen achterban te ondersteunen en een stap te zetten naar autonomie en meer (economische) zelfstandigheid. Anderen lopen een seizoen mee met onze Wijkjury en worden ingewijd in hoe theatervoorstellingen het leven kunnen verrijken of werken mee aan één van onze projecten of installaties omdat Ik Ontmoet het leven ruimer heeft gemaakt en men de kracht van de ontmoeting ervaart.

 

Wat is de succesfactor van Ik Ontmoet Mij en waar lopen jullie (nog) tegen aan?

Door onze Ik Ontmoet Mij-kennis te delen met huisartsen, zorgverleners en tal van maatschappelijke organisaties en ondersteund door de positieve uitkomsten van een onderzoek -uitgevoerd door een team van de Vrije Universiteit- naar de resultaten, wordt de Ik Ontmoet Mij-methodiek steeds verder door de stad verspreid. Ook mannengroepen zijn enthousiast omdat men zich gezien voelt, minder eenzaam is en door toenemende trots en zelfvertrouwen met elkaar de dilemma’s in het leven durven te bespreken. Ook huisartsen die hun patiënten kunnen doorsturen naar Ik Ontmoet Mij zijn blij met gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van deze Amsterdammers. En AdelheidZina is als organisatie blij met de ondersteuning vanuit de gemeentelijke Aanpak Eenzaamheid.

Omdat al ons werk berust op handwerk dat veel inzet, tijd, geduld en aandacht vergt, worden we soms gehinderd door het moeten maken van financiële keuzes tussen verbreding en verdieping, tussen cursussen alleen in Nieuw-West of ook daarbuiten, tussen trainers inzetten als vrijwilliger of als betaalde kracht. Het kunnen rekenen op een continuïteit in financiering en daardoor minder afhankelijk zijn van incidentele subsidies, zou de slagkracht van deze methodiek vergroten en de verdere ontwikkeling van Ik Ontmoet Mij ten goede kunnen komen. Wij zijn namens alle deelnemers van Ik Ontmoet Mijn trots ambassadeur van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid te zijn. Dank voor de aandacht en ondersteuning. 

Externe link

Klik op onderstaande link

Link


Delen