20 maart 2019

Goede Buren + Goed Gesprek

Ruim 100 professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden kwamen op woensdag 13 maart bij elkaar om te kijken naar de Goede Buren.

 

Een film over (de aanpak) eenzaamheid in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. We zien hoe twee betrokken buurtbewoners huis aan huis bij 75+’ ers gaan om in eerste instantie eenzaamheid op te sporen, maar later blijkt ook om met hun eigen eenzaamheid om te gaan. Op een mooie, maar soms pijnlijke manier hebben de filmmakers weergegeven wat eenzaamheid met mensen doet en in welk spanningsveld beleidsmakers en vrijwilligers zich bevinden in de aanpak daarvan.

Naderhand heeft er een panel discussie plaats gevonden met Maarten Poorter (stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost), Wessel de Vries en Harry Doef (werkzaam in de zorg en hulpverlening) Astrid Phillips (Vrijwilligersacademie) en mevrouw Sponsper (ervaringsdeskundige). Onderwerp van het gesprek was wat vrijwilligers nodig hebben om eenzaamheid beter aan te pakken. Duidelijk werd dat er veel georganiseerd word in de stad, maar dat werkt soms versnipperend. Er zit volgens de panelleden veel kracht bij ouderen, waardoor zij nog veel zelf kunnen. Daar zouden wij meer gebruik van moeten maken. Mevrouw Sponsper, ervaringsdeskundige, kan zich in die uitspraak helemaal vinden; “ Vroeger was ik veel alleen ondanks het contact met mijn kinderen en kleinkinderen, waardoor ik in een neerwaartse spiraal belandde. Nu pak ik mijn rollator en ga ik erop uit. Ik neem deel aan allerlei activiteiten bijvoorbeeld van het Leger des Heils.”

Maarten Poorter, zie zich al jaren inzet voor de aanpak van eenzaamheid in de stad gaf aan dat er eenzame mensen zijn die goed zijn in eenzaam zijn. Die bereik je niet gemakkelijk, hiervoor is het nodig dat je verwijzers, van de kapper tot de huisarts, goed toerust met kennis over wat te doen als iemand zich eenzaam voelt. Het project Welzijn op recept, waarbij huisartsen patiënten bij wie eenzaamheid speelt doorverwijzen naar een welzijnscoach, is daar een goed voorbeeld van.

“Train vrijwilligers goed, niet alleen in het invullen van een vragenlijst, maar ook om een goed gesprek te voeren met de oudere die zij bezoeken” Astrid Phillips, Vrijwilligersacademie.


Delen