02 mei 2019

Eenzaamheid onder jongeren

Op woensdag 10 april werden we verwelkomd door de trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het Generator Hotel. De zaal zat vol met – heel toepasselijk – voornamelijk jonge mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘eenzaamheid onder jongeren’. Een onderwerp waar een taboe op rust, vooral onder deze doelgroep. Daarom is het juist zo belangrijk om hierover het gesprek aan te gaan.

 

“Ken je dat gevoel dat je op een feestje aankomt en eigenlijk niemand kent? Voel je je dan wel eens alleen?”. Bijna de hele zaal steekt zijn hand op. Ook op de vraag of je wel eens een leegte voelt, omdat je iets of iemand ontzettend mist gaan vele vingers omhoog. Met een aantal confronterende vragen wordt de bijeenkomst treffend geopend. Er heerst een open sfeer, het onderwerp maakt iets los bij de aanwezigen.

 

Gerine Lodder (doctor en verbonden aan de Tilburg University) heeft veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder jongeren. Ze deelde een aantal inzichten uit verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld dat cognitieve gedragstherapie kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan, maar dat het uitbreiden van sociale contacten minder zin heeft. Wat er nu echt nodig is: erkennen en signaleren van het probleem, de dialoog aangaan met jongeren zelf en een aanpak op maat aanbieden. Eenzaamheid onder jongeren is een complex en divers probleem dat we niet mogen onderschatten. 

 

Met deze inhoudelijke inzichten gingen we uiteen in drie workshops: het spel, de persona’s en coachende gesprekken.

  1. Het spel. De MRA-trainees hebben een spel ontwikkeld waarin human en human connection centraal staan. Het spel ziet er een beetje uit als Ganzenbord, maar dan met vragen over je eigenschappen, hoe je denkt dat je vrienden over je denken en of je je wel eens alleen voelt. Die tool kan helpen om het gesprek over eenzaamheid te openen, maar moet wel onder begeleiding van een professional gebeuren. Het spel bracht tijdens de workshop al meteen gesprekken op gang die je normaal gesproken niet snel zou voeren met onbekenden.
  2. Persona’s. Om de eenzame jongeren een gezicht te geven hebben de MRA-trainees acht persona’s uitgewerkt. Dit zijn profielschetsen die laten zien wie die eenzame jongeren zijn. Dit is gedaan aan de hand van een aantal leefgebieden, zoals de thuissituatie, sociale contacten en zingeving. Iemand kan disbalans ervaren in één of meerdere leefgebieden. Dat hoeft niet problematisch te zijn, maar dat kan wel. Eenzaamheid is dan een mogelijk gevolg. Aan de hand van mooi uitgewerkte persona’s gingen we in gesprek met elkaar over wat we herkenden in de profielschetsen, wat er nog beter kan en wat je raakt.
  3. Coachend gesprek. Vaak lopen gesprekken door elkaar heen en voelen mensen zich niet gehoord. Door meer écht naar elkaar te luisteren en open vragen te stellen ontstaan er goede gesprekken. In deze workshop praatten we over ‘vallen en opstaan’ en luisterden we naar elkaars verhalen. Zo ontstond er een connectie tussen de aanwezigen.

 

Ben je geïnteresseerd geraakt in het onderzoek of één van de tools (het spel of de persona’s)? Neem dan contact op met Aanpak Eenzaamheid via aanpakeenzaamheid@amsterdam.nl. We delen het graag met je, zodat het gebruikt kan worden in de praktijk.


Delen