02 mei 2019

Persona's jongeren die zich eenzaam voelen

Bij het woord eenzaamheid wordt al snel gedacht aan oudere mensen. Een typisch beeld is dan de oude buurvrouw, die moeilijk ter been is en wiens kinderen ver weg wonen. Er is echter nog een groep waarbij de eenzaamheid veel minder zichtbaar is: jongeren. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voelt maar liefst 70% van de jongeren zich soms of regelmatig eenzaam.

 

Om de eenzame jongeren een gezicht te geven, hebben wij acht persona’s uitgewerkt. Dit zijn profielschetsen die laten zien wie die eenzame jongeren zijn. De persona’s zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek. Er is deskresearch gedaan en er zijn gesprekken gevoerd met hulpverleners, professionals, ambtenaren, wetenschappers, deskundigen, eenzame jongeren en ervaringsdeskundigen. Op basis daarvan zijn de persona’s ingekleurd. Het is belangrijk om te beseffen dat persona’s per definitie een gesimplificeerde weergave van de werkelijkheid zijn. Om recht te doen aan de complexiteit van dit onderwerp is er voor gekozen om de persona’s te benaderen vanuit leefgebieden.

Lees meer over de persona's en het onderzoek in de bijlage.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen