In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen van onze bezoekers en gebruikers en hoe we deze gegevens beveiligen. We behouden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.

Het samenstellen en onderhouden van deze website gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie.

 

Verwijzing naar informatie buiten deze website

Indien op deze website wordt verwezen naar externe informatie, dan is het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid daarvoor niet verantwoordelijk, noch voor extern aangeboden producten of diensten.

 

Copyright

De informatie is eigendom van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf niet worden overgenomen of openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het beeldmateriaal. Op alle foto’s, films en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing.

 

Gegevensverzameling

Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid verwerkt uw persoonsgegevens als u:

  • zich aanmeldt als aandeelhouder op onze website. In dat geval maakt u zelf een profiel aan op onze website en verstrekt u deze gegevens zelf. Hierin verwerken we uw voor- en achternaam, emailadres en functie. Verder verwerken we hierin ook een aantal gegevens van de organisatie.

  • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens verstrekt u zelf. Hierin verwerken we uw voor- en achternaam en uw emailadres. Inschrijving gebeurt via de externe partij Mailchimp als u zich hiervoor aanmeldt via onze website. Als u zich aanmeldt als aandeelhouder op onze website dan krijg u ook de optie om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven, door middel van een opt-in. U kunt zich altijd uitschrijven voor deze mails; onderaan elke nieuwsbrief is hiervoor een uitschrijflink opgenomen.

  • onze website bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld door middel van cookies. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Amsterdams Netwerk Eenzaamheid zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Amsterdams Netwerk Eenzaamheid) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. Corrigeren of verwijderen kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Beveiliging persoonsgegevens


Het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Vragen?


Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid, of hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking of beveiliging? Neem dan contact met aanpakeenzaamheid@amsterdam.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.