Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die de gemeente Amsterdam verwerkt via de website voor het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid.

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat mensen participeren aan de samenleving. Omdat eenzaamheid invloed heeft op de mate waarin mensen meedoen, is het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid opgericht. Dit netwerk stelt de (eenzame) Amsterdammer centraal. Aandeelhouders weten elkaar te vinden en geïnteresseerden kunnen meer te weten komen over wat het netwerk voor hen kan betekenen.

Via onze website voor het Amsterdams netwerk eenzaamheid verwerkt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

 

1. Van wie verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens?

In het kader van de website voor het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid verzamelen wij persoonsgegevens van bezoekers aan onze website die hun gegevens bij ons achterlaten. Dit zijn professionals die zich aanmelden als aandeelhouder en andere geïnteresseerden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

2. Welke gegevens gebruiken wij?

Van de professionals die zich aanmelden als aandeelhouder verzamelt de gemeente Amsterdam naam, e-mailadres en functie.

Van andere geïnteresseerden die zich aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelt de gemeente Amsterdam naam en e-mailadres.

 

3. Doel van het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens van aandeelhouders om hen te kunnen aanmelden bij de website voor het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid en hen zichtbaar en vindbaar te maken via het netwerk.

Wij gebruiken de persoonsgegevens van andere geïnteresseerden om hen de maandelijkse nieuwsbrief te kunnen sturen.

 

4. Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

De gemeente Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens op basis van toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken (zie paragraaf 8 van de algemene privacyverklaring van de gemeente Amsterdam). U kunt zich ook altijd uitschrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.

 

5. Wie ontvangen de persoonsgegevens?

De gegevens die aandeelhouders invullen via de website voor het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid zijn zichtbaar voor bezoekers van deze website. Zo maken wij aandeelhouders vindbaar via ons netwerk. De gegevens van andere geïnteresseerden worden uiteraard niet zichtbaar. Voorts delen wij gegevens met verwerker Mailchimp in de VS die namens ons de nieuwsbrieven verzorgt. Deze partij heeft een Privacy Shield certificering waardoor de bescherming van uw gegevens is gewaarborgd.

 

6. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

De gemeente Amsterdam bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is met het oog op de geschetste doeleinden, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Wanneer u bent aangemeld als aandeelhouder of wanneer u als geïnteresseerde bent aangemeld voor de nieuwsbrief bewaren wij uw voor 3 jaar nadat u zich heeft aangemeld, tenzij u ons eerder vraagt om gegevens te verwijderen of wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie over termijnen die gelden op grond van de Archiefwet kan de website van het gemeentelijk stadsarchief geraadpleegd worden.

 

7. Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u onze Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de gemeente Amsterdam.