18 september 2017

Buurtcirkel

Loading video..

Een Buurtcirkel is een netwerk van kwetsbare personen (mensen met een verstandelijke, psychische, psychiatrische of psychosociale beperking) die idealiter in dezelfde buurt wonen.

Het uitgangspunt is dat deze groep, met hulp van een buurtcirkelcoach, elkaar op basis van hun talenten en krachten ondersteund, opdat zij zelfredzamer worden in het dagelijks leven en hun sociale netwerk vergroten zodat sociaal isolement wordt verminderd.

Meer informatie


Delen