23 oktober 2017

Mijn Verhaal

Loading video..

Mijn Verhaal’ is een methode die ouderen helpt meer zelfvertrouwen te ontwikkelen in het aangaan van kwalitatieve contacten met anderen in hun omgeving. Hun persoonlijke (levens-)verhaal vormt de basis van deze aanpak,
dit maken de ouderen aan de hand van een fotoworkshop in 10 polaroidfoto’s en 10 bijbehorende korte verhalen zichtbaar voor anderen.

Het doel van Mijn Verhaal

Door het met elkaar delen van de foto's en bijbehorende verhalen ontstaat er o.a.: 

  • Herkenning en waardering voor het verhaal en de persoon achter het verhaal.
  • Kwalitatief contact (wederzijdse interesse in elkaars verhaal) tussen de deelnemers.

Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen bij deelnemende ouderen om (weer) actiever te worden in de directe leefomgeving.

Mijn Verhaal is door onder begeleiding van een professional of betrokken vrijwilliger zelfstandig uit te voeren als Activiteit (fotoworkshop & verhalen delen met publiek op locatie). Wilt u de methode breder inzetten (b.v. eenzaamheid bestrijden of jong & oud variant) dan kunt u kiezen voor het begeleide traject Mijn verhaal als Programma

Mijn verhaal als Programma

Mijn verhaal kan worden uitgevoerd als onderdeel van een breder programma van bijvoorbeeld een gemeente, sociale- of educatieve instelling of een zorg- en/of welzijnsorganisatie. Denk hierbij aan programma's die gericht zijn op:

  • Aanpakken van eenzaamheid onder ouderen in buurt, stad of dorp.
  • Het bevorderen van sociale cohesie onder ouderen in een buurt, stad, dorp of wooncomplex.
  • Het koppelen van ouderen aan andere groepen in een wijk (in het bijzonder jongeren (zie filmpje))
  • Het organiseren van een wijknetwerk rondom de ouderen en andere (doel)groepen in de wijk. Denk hierbij aan buurthuisprogrammering of gemeentelijke voorzieningen.
  • Formeren van een ouderenklankbord in buurt, stad of dorp.

Voor meer informatie: https://www.mijnverhaal.org/

 

Externe link

Klik op onderstaande link

Link


Delen