30 oktober 2017

Community building bij het signaleren van eenzaamheid

Na aanleiding van de community of practice over signalering op 22 mei jl. komt de groep voor een derde keer samen om van elkaar te leren over dit thema en daar concrete stappen in te zetten. Tijdens de vorige bijeenkomst bleken er kansen en mogelijkheden voor signaleren te liggen in gemeenschapsontwikkeling. Daarom is voor deze bijeenkomst Birgit Oelkers uitgenodigd te vertellen over Community Building.

Na aanleiding van de community of practice over signalering op 22 mei jl. komt de groep voor een derde keer samen om van elkaar te leren over dit thema en daar concrete stappen in te zetten. Tijdens de vorige bijeenkomst bleken er kansen en mogelijkheden voor signaleren te liggen in gemeenschapsontwikkeling. Daarom is voor deze bijeenkomst Birgit Oelkers uitgenodigd te vertellen over Community Building.

“Community Building is geen project maar een vlinder. Iedere vlinder kan een orkaan veroorzaken” (Birgit, 20 september 2017).

Community Building staat in zekere zin gelijk aan het motto ‘Eenzaamheid pak je samen aan’. Community Builders gaan de verbinding met de doelgroep aan op basis van krachten en energie die aanwezig is, in plaats van te focussen op wat het probleem is: los van targets, doelstellingen en een plan. De professional staat niet centraal, maar deze ondersteunt dat mensen onderling in contact komen, waarbij die mensen zelf in de lead zijn. Community Building vergt out-of-the-box denken en handelen en een bepaalde basishouding: het gaat niet over de buurt in gaan en inzichten ophalen, maar meteen verbinden. Deze manier van werken kan leiden tot een meer horizontale aanpak van eenzaamheid. Door op buurtniveau mensen met elkaar te verbinden ontstaat er gemeenschapszin wat helpt bij het signaleren van eenzaamheid.

“Waarom denken wij dat we nog een wiel uit moeten vinden? Volgens mij zijn alle ingrediënten aanwezig” (Klaartje, 20 september 2017).

Ervaringen en lessen:

  • Door het gesprek aan gaan op basis van mogelijkheden in plaats van problemen en zonder targets en doelstellingen ontstaat er echt contact en kunnen er mooie initiatieven en/of interacties ontstaan. gebeuren er andere dingen.
  • Een oprechte verbinding aangaan is nodig om aan te sluiten bij de behoeften van doelgroep
  • Door eenzame mensen mee te laten werken en denken in een eigen community ontstaan er gelijkwaardige relaties tussen doelgroep en professionals.
  • Iedereen kan iets bijdragen – krachtig en kwetsbaar horen bij elkaar, er is geen tweedeling
  • De manier waarop we werken is systeem gerelateerd. Community Building vraagt om een kanteling van dat systeem.

 

Kansen:
Het out-of-the-box denken op het gebied van welzijnszorg biedt nieuwe kansen: horizontale verhoudingen tussen de doelgroep en professionals leidt tot meer inclusiviteit van de doelgroep. Op die manier kan de doelgroep zelf aan de slag en bevorder je de zelfredzaamheid op een natuurlijke manier.

Belangrijke vragen:

  • Bereik je wel daadwerkelijk iedereen door middel van deze communities of sluit je ook mensen uit/buiten?
  • Hoe breng je Community Building in de praktijk? Komen mensen zelf wel in beweging?
  • Eenzaamheid wordt vaak wel gesignaleerd, maar weten mensen vervolgens ook wat ze daarmee moeten doen? Is er behoefte aan een sociale buurtkaart?

Delen


Gerelateerde artikelen: