14 november 2017

De eenzame migrant

Het ging er af en toe heet aan toe bij de bijeenkomst over 'De eenzame migrant'. De koele cijfers clashten met emotionele ervaringen in het publiek. Toch was het een constructieve avond, met mooie voorbeelden van hoe eenzaamheid onder groepen migranten vanuit een warme samenleving wordt opgelost.

Onderzoeker Tineke Fokkema richtte zich in het begin van de avond op de oorzaken van sociale en emotionele eenzaamheid, onder Nederlander van Marokkaanse en Turkse komaf. Vooral het relatief hoge aantal Turkse ouderen viel daarbij op. Echte duidelijke oorzaken kon ze niet geven, behalve misschien de taalbarrière. Interessant was haar observatie dat eenzaamheid het minst voorkomt als men óf goed geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving óf een hechte sociale band heeft met de eigen samenleving. Integratie en eenzaamheid hebben dus geen één op één relatie, deze twee fenomenen hebben niet altijd direct met elkaar te maken.

Online therapie

Özlem Eyem, die online therapie aanbiedt aan Turkse mensen met suïcidale gedachten, kwam met cijfers over jonge, hoogopgeleide Turkse vrouwen die het vaakst de website bezoeken. Het aantal zelfmoordpogingen lijkt onder deze groep ook opvallend hoog te zijn. Özlem: ‘Zij staan meer open voor hulp en praten er eerder over. Zij voelen zich ook vaak eenzaam, omdat ze perfectionistisch en heel kritisch over zichzelf zijn. Ze schipperen tussen de moderne samenleving en traditionele normen van de familie en willen niemand teleurstellen.’

Regen zonder modder

Schrijver en maatschappelijk werker Celal Altuntas las een stukje voor uit zijn boek ‘Regen zonder modder’. Hij stelde dat goede integratie een oplossing kan zijn voor eenzaamheid. Hij sloot zich aan bij een panel, samen met de van oorsprong Eritrese Domenica Ghidei Biidu (lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie) en universitair taalkunde-docent Suzanne Aalberse. Allen waren het erover eens dat het beheersen van de taal een belangrijke factor is bij het oplossen van eenzaamheid. De oefening van lichaamsgericht therapeut Jale Simek, waar de hele zaal aan deelnam, toonde dat ook zonder woorden connecties gemaakt kunnen worden.

En de Gouden mannen, een organisatie voor eenzame migrantenmannen, liet zien hoe je met het eenvoudig bieden van gelegenheid om samen te komen en elkaar te leren kennen, eenzaamheid effectief te lijf kan gaan.

Wat werkt bij

 • Leer de taal door bijvoorbeeld je aan te sluiten bij een vereniging of vrijwilligersorganisatie
 • Bied mensen laagdrempelige voorzieningen om elkaar te ontmoeten.
 • Leer niet alleen de taal maar ook het gevoel erachter.
 • Organiseer bijeenkomsten in de buurt en praat met migranten.
 • Besef dat een andere achtergrond een verrijking kan zijn.

Kansen voor de stad

 • Migranten met een andere culturele achtergrond moeten nog vaardigheden leren die nodig zijn voor de individualistische samenleving
 • Probeer erachter te komen waarom sommigen migranten weigeren deel uit te maken van de Nederlandse samenleving
 • Spreek niet over mensen maar geef een stem aan de mensen om wie het gaat.
 • Leer bij inburgering taal die praktisch toepasbaar is.
 • Overheid: wees niet zo hard, heb empathie en durf iets terug te verwachten - dat haalt migranten uit hun slachtofferrol.

Belangrijkste vragen uit de zaal

 • Waarom zijn mensen uit een collectieve familiecultuur toch eenzaam?
 • Bepaalt je afkomst wie je bent?
 • Wanneer ben je eenzaam?
 • Waarom weigeren groepen jongeren zich te identificeren met de Nederlandse samenleving?

 


Delen


Gerelateerde artikelen: