27 februari 2018

Feiten en cijfers in Amsterdam

Factsheet eenzaamheid in Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS, Gemeente Amsterdam), E. Lindeman en J. Slot, januari 2018

13% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder is ernstig eenzaam. Dat is meer dan in voorgaande jaren en ook meer dan landelijk. Eenzaamheid komt relatief vaak voor onder mensen die gescheiden zijn, weduwe of weduwnaar zijn, onder mensen van niet-Nederlandse herkomst en in Osdorp en De Bijlmer. Ook hangt eenzaamheid samen met een tekort aan nanciële middelen en een lage opleiding. Mensen met gezondheidsklachten zijn vaker eenzaam en eenzaamheid geeft meer kans op gezondheidsproblemen.

Om een beter beeld te krijgen van het voorkomen van deze problematiek in de stad, heeft OIS in kaart gebracht hoe vaak, waar en bij wie in Amsterdam eenzaamheid voorkomt. De cijfers over eenzaamheid in Amsterdam zijn afkomstig uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM), het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van de GGD onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder. Daarnaast wordt in deze factsheet gebruikgemaakt van enquête- en bevolkingsgegevens van OIS, die onder andere zijn gepubliceerd in De Staat van de Stad Amsterdam IX, en van informatie vanuit de Volksgezondheidszorg.

Download hieronder de meest recente Factsheet van OIS.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen