05 maart 2018

Evaluatie Community of Practice

Het afgelopen jaar zijn verschillende enthousiaste aandeelhouders actief geweest binnen het lerend netwerk van de aanpak Eenzaamheid Amsterdam.

Binnen dit lerend netwerk hebben we ingezet op uitwisseling tussen de aandeelhouders van beleid, praktijk en wetenschap. Dat hebben we gedaan in verschillende soorten bijeenkomsten en leeromgevingen, waaronder de Community of Practice (CoP). In deze Communities werd kennis uitgewisseld rondom een bepaald thema en werden deelnemers gefaciliteerd om onderling te netwerken en zijn de drie perspectieven (beleid, praktijk en wetenschap) rond de preventie en aanpak van eenzaamheid op verschillende thema’s bij elkaar gebracht.

Rondom een aantal thema's is men in de Communities met enthousiasme en inzet bij elkaar gekomen. Aangezien we zelf ook onderdeel van het lerend netwerk zijn en al doende leren is het ook van belang te reflecteren op deze leeromgeving en te kijken of en hoe we deze voor het komend jaar kunnen verbeteren. Hiervoor hebben we feedback opgehaald bij de deelnemers van de Community of Practice.

Wat we van jullie terugkregen

Bij een aantal Communities werd focus gemist en sturing op resultaat. Dit hangt samen met de werkwijze van de Communitiy of Practice. In deze werkwijze wordt de focus bepaald door de deelnemers en zijn zij zelf eigenaar van het leerproces en de inhoud. Zeker in het begin is het in een Community of Practice zoeken om overeenstemming te vinden op waar je samen voor wilt gaan. Dat vraagt tijd, ondersteuning bieden op proces maar de inhoud bij de groep te laten. Van de deelnemers begrijpen wij dat deze tijdsinvestering te veel van hen vraagt en dat sommigen daardoor afhaken. Met andere woorden de werkwijze van de Community of Practice sluit op dit moment niet goed aan bij de deelnemers.

Op dit punt krijgen we positievere feedback vanuit de leerkring “bespreekbaar maken van eenzaamheid”. Deze leerkring was anders van aard en opzet en bestond uit de volgende elementen:

• Van te voren doel vast stellen met toetsing bij beleid, praktijk en wetenschap.

• Mogelijkheid om, onderbouwd, met elkaar te besluiten van het doel af te wijken.

• Een maximale groep van 10 mensen uit praktijk, beleid en wetenschap.

• Afgebakende tijd afspreken. Bijvoorbeeld de deelnemers komen 4 keer bij elkaar, 3 uur per keer.

• Input halen en draagvlak creëren bij andere Amsterdammers via enquête, interviews en gesprekken.

• Een leerkring wordt gefaciliteerd op proces, inhoud en sturing op het afgesproken doel.

Toekomst CoP

Het afhaken van deelnemers, de ontvangen feedback op de werkwijze en gebrek aan tijd van deelnemers hebben ons doen besluiten te stoppen met de Communities of Practice in de huidige vorm. Wij gaan onderzoeken of de werkwijze van de leerkring, zoals hierboven geschetst, beter past bij wat aandeelhouders nodig hebben om samen te werken aan een afgebakend doel in de preventie of aanpak van eenzaamheid. We zijn benieuwd hoe jullie hierover denken en hoe deze leervorm wat jullie betreft het beste kan worden ingezet. Wie hierover iets aan ons mee wil geven, kan contact opnemen via de mail aanpakeenzaamheid@amsterdam.nl

 


Delen


Gerelateerde artikelen: