20 maart 2018

Dit hebben we geleerd van de experimenten

De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om op een lerende manier eenzaamheid in de stad aan te pakken. Een belangrijk onderdeel van deze ‘lerende aanpak’ is de uitvoering van 39 vernieuwende experimenten door aandeelhouders uit het Amsterdamse Netwerk Eenzaamheid.

De voortgang en resultaten van deze 39 experimenten zijn gevolgd met behulp van een procesevaluatie. Deze evaluatie bestond uit drie onderdelen:

  1. Het invullen van de ‘Verbetertool eenzaamheid’ door de experimenten. Dit gaf enerzijds de onderzoekers inzicht in de huidige stand van zaken van het gebruik van kennis over wat werkt. Anderzijds gaf het invullen aan de experimenthouders de kans aan de hand van de tool op hun eigen experiment te reflecteren: doen we wat werkt?
  2. Het uitvoeren van interviews door onderzoekers met de projectleiders van de experimenten.  
  3. Het afnemen van een online-enquête na afloop van het experiment.

 

Procesevaluatie

Een procesevaluatie beschrijft hoe je resultaten bereikt. Daarbij gaat het enerzijds over de werking van de interventie (wat draagt in de methode van de interventie bij aan het resultaat?) en anderzijds over de uitvoering van de interventie (wat draagt in de uitvoering bij aan het resultaat?). Het hoofddoel van deze procesevaluatie is om, ook tijdens de uitvoering al, te leren van wat goed en niet goed verloopt in de experimenten (succesfactoren, faalfactoren en randvoorwaarden). Op deze manier kunnen de experimenten gaandeweg verbeterd worden door advies van de interviewers (actie-onderzoek) en kunnen de experimenten uiteindelijk zo veel mogelijk resultaat bereiken. Nadeel van deze opzet is wel dat niet altijd een goede inschatting van de (te verwachten) resultaten gemaakt worden, omdat de interviews met de meeste experimenten hebben plaatsgevonden gedurende de uitvoering van het experiment. Dit hebben we proberen te ondervangen door het afnemen van de afsluitende online-enquête. 

Download het hele document hieronder

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen


Gerelateerde artikelen: