20 maart 2018

Dit hebben we geleerd van de experimenten

In 2017 zijn er 39 vernieuwende experimenten door aandeelhouders uit het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid uitgevoerd. De voortgang en resultaten van deze experimenten zijn gevolgd met behulp van een procesevaluatie. De belangrijkste tips en aanbevelingen uit de procesevaluatie worden hieronder weergegeven. Voor de volledige evaluatie verwijzen we je naar het bestand onderaan de pagina.

 

 

Algemene inzichten en leerpunten

 • Het faciliteren van ontmoeting is een vorm van ondersteuning die met name geschikt is voor mensen die in lichte mate vereenzaamd zijn. Voor mensen die verder vereenzaamd zijn, zijn groepsactiviteiten gericht op ontmoeting vaak een (te) grote stap.
 • Als de gemeente in wil zetten op het verminderen van matige en ernstige vereenzaming moet er meer geinvesteerd worden in daarbij passende vormen van ondersteuning, zoals het 'verbeteren van (sociale) vaardigheden' en het 'ontwikkelen van realistische verwachtingen over sociale situaties'.
 • Bij subsidieverstrekking aan projecten moet het bereik moet het bereik in verhouding staan tot de zwaarte van de sociale problematiek van de doelgroep. Projecten gericht op het doorbreken van het taboe, preventie en verminderen van lichte vereenzaming moeten een aanzienlijk groter bereik hebben dan projecten die zich op doelgroepen richten met zwaardere sociale problematiek.
 • Subsidieer projecten die zich richten op het verminderen van eenzaamheid alleen als deze projecten een structureel karakter hebben (tenminste meerdere bijeenkomsten of activiteiten met dezelfde deelnemers).

 

Wat werkt bij de uitvoering en organisatie van experimenten?

 • Ga na wat wel en niet werkt bij het bereiken van je doelgroep. Wie is precies je doelgroep, waar kun je je doelgroep vinden en kun je je netwerk inzetten om je doelgroep te bereiken? Denk ook na over de bewoording; het werkt bijvoorbeeld niet goed om het woord 'eenzaamheid' te gebruiken in de communicatie, vanwege de taboe op eenzaamheid.
 • Neem voldoende tijd op in je begroting voor het samenwerken met relevante partijen om je resultaat te bereiken. Financiers dienen ook het belang van samenwerking in te zien en deze tijd te vergoeden.
 • Voor begeleiding en coordinatie van vrijwilligers is professionele ondersteuning nodig. Het is van belang voor de kwaliteit van projecten dat deze ondersteuning begroot en vergoed wordt.
 • Bied beloftevolle interventies voor een aantal jaren structurele financiering, zodat zij zich verder kunnen verduurzamen en professionaliseren.
 • Maak heldere afspraken over de implementatie van geleerde lessen.

 

Wat werkt binnen de aanpakken van de experimenten?

 • Speel in op een expliciete behoefte van de doelgroep.
 • Hou een specifieke doelgroep voor ogen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van persona's.
 • Werk de 'verandertheorie' helder uit (wat is de precieze relatie tussen de aanpak en het doel dat je voor ogen hebt?).
 • Evalueer regelmatig en scherp de aanpak aan.
 • Stimuleer mensen op een laagdrempelige manier om na te denken over hun eigen leven.
 • Leg het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de deelnemers.
 • Hou een informele houding die gericht is op luisteren in plaats van hulpverlenen.
 • Zorg voor een veilige omgeving, waarin mensen zich vrij voelen zichzelf te zijn.

 

Wat werkt specifiek bij culturele interventies?

 • Kunst en cultuur blijken goed ingezet te kunnen worden om mensen die zich in zichzelf hebben teruggetrokken te verleiden zich meer te openen naar anderen toe en op een positievere manier naar het eigen leven te kijken.
 • Culturele activiteiten kunnen een smeermiddel zijn bij ontmoeting.
 • Via culturele interventies kan het taboe op eenzaamheid worden doorbroken.

 

Download het hele document hieronder

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen


Gerelateerde artikelen: