07 september 2017

Samenhang tussen eenzaamheid en gezondheid

Op verzoek van Aanpak [Een]zaamheid Amsterdam is gekeken naar de relatie tussen eenzaamheid en gezondheid in Amsterdam. Hiervoor zijn gegevens uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 (AGM 2012) gebruikt, een gezondheidsonderzoek onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder.
GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie, februari 2017.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen