30 juli 2018

Wat werkt bij maatjesprojecten?

Een maatjesproject is een populaire interventie om informele steun te leveren aan mensen in een kwetsbare positie in de samenleving. Dit onderzoek gaat dieper in op de vraag wat de werkzame elementen in deze interventie zijn.

Maatjesprojecten worden voor allerlei doelen en bij allerlei doelgroepen gebruikt. De veelvuldigheid waarmee maatjesprojecten op het moment ingezet worden en de diversiteit aan doelgroepen waarop de interventie gericht is, roepen de vraag op of één methodiek wel zo multi-inzetbaar kan zijn. Waarop is de veronderstelling gebaseerd dat een maatjesproject bij uitstek de methode is om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen? Is de systematiek van een maatjesproject zo universeel dat de methode bij elke doelgroep succesvol kan zijn? Zijn er factoren aan te wijzen die de keuze voor een maatjesproject meer of minder opportuun  maken?


Deze evaluatiestudie heeft bovenstaande vragen als uitgangspunt genomen en zich als doel gesteld een theoretische fundering van de methode maatjesprojecten te ontwikkelen en deze te vertalen naar een praktische leidraad om nieuwe en bestaande  maatjesprojecten optimaal te ontwikkelen.

Lees hier het artikel.

Externe link

Klik op onderstaande link

Link


Delen