01 april 2019

Factsheet geleerde lessen eenzaamheidsprojecten

In de bijlage vind je de factsheet van de geleerde lessen van een aantal projecten op eenzaamheid.

Vanuit Aanpak Eenzaamheid zijn er in 2018 acht experimenten op eenzaamheid financieel ondersteund. Op 15 februari 2019 is een evaluatiebijeenkomst georganiseerd voor de experimenthouders. Voorafgaand aan de bijeenkomst vulden zij een evaluatieformulier in. De geleerde lessen hieruit zijn tijdens de bijeenkomst besproken. De volgende lijst van geleerde lessen uit de praktijk van de experimenten is hierbij ontstaan voor de thema’s werving, doelgroep participatie, vrijwillige inzet, innovatie, bejegening en duurzaamheid.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen