02 april 2019

Syllabus Ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid

We willen dat er meer woningen komen die aansluiten bij de behoefte van ouderen aan een woonomgeving waar aandacht is voor sociale geborgenheid, zodat voorkomen kan worden dat zij vereenzamen. Dat betekent dat er werelden bij elkaar moeten komen die nu nog grotendeels langs elkaar heen functioneren: het fysieke domein (zowel gemeente, corporaties als ontwikkelaars), het sociale domein en de wereld van de bewoners (de ouderen).

Met deze ‘syllabus’ willen we de werelden van het sociale domein en de ouderen inzichtelijker maken, zodat we gemakkelijker met elkaar in gesprek kunnen en samen tot het best mogelijke resultaat kunnen komen. Met steeds aandacht en respect voor ieders belangen.
In de bijlage vind je een aantal geselecteerde publicaties die interessant zijn voor onze gezamenlijke opgave. We beschrijven kort wat het punt van de publicatie is en geven dan de link naar de volledige tekst van de publicatie.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen