18 september 2017

Studiekringen50plus

Het doel van een Studiekring is 55-plussers met elkaar in contact te laten komen en hen te stimuleren hun kennis en expertise tot nut van henzelf of anderen aan te wenden.

Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten bespreken de deelnemers maatschappelijke onderwerpen onder begeleiding van een studiekringbegeleider. Het achterliggende doel is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement.

Meer informatie


 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen