18 september 2017

Mindfulness Based Stress Reduction trainingsprogramma bij ouderen

Aandachtgerichte stressreductie programma.

Het programma is een intensieve training van acht weken die is bedoeld voor iedereen die de kwaliteit van zijn/haar leven wil verbeteren en in het bijzonder voor mensen met specifieke klachten (zoals stress, vermoeidheid, burn-out, depressie en pijn). Doordat men beter leert omgaan met stress en met geconditioneerde gedachten, reacties en gewoontes neemt de kwaliteit van leven toe en verminderen eenzaamheidsgevoelens.


Delen