De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om op een lerende manier eenzaamheid in de stad aan te pakken. Een belangrijk onderdeel van deze 'lerende aanpak' is de uitvoering van 39 vernieuwende experimenten door aandeelhouders uit het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. Deze 39 experimenten zijn geëvalueerd en deze inzichten zijn ook verwerkt in het boek 'Lonely in Mokum - Reisgids Verbonden Stad'. Op basis van de door Movisie uitgevoerde procesevaluatie hebben we een aantal experimenten in beeld gekregen die we beloftevol vinden, omdat zij:

  • Gebruik hebben gemaakt van de werkzame elementen uit het Programma van Mogelijkheden;
  • Zich hebben bewezen als het gaat om het leren en verbeteren van de eigen aanpak;
  • Zich hebben gericht op een heldere en specifieke doelgroep;
  • Een goede balans hebben tussen kosten en resultaten;
  • Concreete ideeën hebben over hoe de aanpak verder aangescherpt kan worden;
  • Goede resultaten hebben bereikt.

Hieronder staat een overzicht van de experimenten die wij als beloftevol zien.

29 mei 2018

Amsterdammers met een bijstandsuitkering vormen een risicogroep als het gaat om eenzaamheid. Klantmanagers van de afdeling Activering krijgen een training in het herkennen van eenzaamheid.

> Lees meer..
29 mei 2018

In Maak je wereld staat de dialoog met jongeren over eenzaamheid centraal.

> Lees meer..
29 mei 2018

In WijkLeerbedrijf Amsterdam Noord behalen jongeren in 2 jaar het diploma Dienstverlening Helpende zorg en welzijn. Deelnemers doen praktijkervaring op door (kwetsbare) wijkbewoners informele hulp te geven.

> Lees meer..
29 mei 2018

In de Blue Zones van Japan is een ‘moai’ een klein netwerk waarop je kan terugvallen als je ouder wordt. Om te stimuleren dat we ook in Amsterdam wat meer naar elkaar omkijken, organiseert MOAI een serie talkshows in De Nieuwe Liefde. Onder de naam UP! richten de talkshows zich op thema’s die ertoe doen als je ouder wordt.

> Lees meer..
29 mei 2018

De kunstenaars van Platform Voor Eenzaamheid ontwikkelen samen met de Regenboog Groep, Vrouw en Vaart/Daadkr8, Calvijn College en de Buurtwerkplaats Noorderhof uit Nieuw West nieuwe manieren om eenzaamheid tegemoet te treden.
4 experimenten, samen op zoek naar een andere relatie met eenzaamheid.

> Lees meer..
29 mei 2018

Om eenzaamheid onder Amsterdammers te bestrijden, is de OBA een nieuw project gestart: OBA Maatje. Een OBA Maatje is een enthousiaste vrijwilliger die met boeken, films of luisterboeken één keer per maand een bezoek brengt aan mensen die niet zo mobiel zijn.
Dit kunnen ouderen zijn, maar ook jongeren die vanwege een handicap of chronische ziekte minder mobiel zijn.

> Lees meer..
29 mei 2018

In my backyard (IMBY) is een platform dat ervoor zorgt dat statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) die net in Amsterdam zijn komen wonen makkelijker in contact komen met buurtgenoten.

> Lees meer..
29 mei 2018

Zina wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de eenzaamheidsproblematiek in Nieuw-West door de positieve resultaten van de Ik Ontmoet Mij-trainingen verder te verdiepen.

> Lees meer..
29 mei 2018

'Mijn Amsterdam' is een fotoworkshop voor 20 bezoekers van 2 inloophuizen van de Regenbooggroep. Zij leggen in 10 polaroids en 10 korte verhalen vast hoe hun dagelijks leven er uitziet.
Deze verhalen delen zij met elkaar en later ook met publiek tijdens een expositie met korte presentaties.

> Lees meer..
29 mei 2018

De Sociale Kruidenier is een ontmoetings- en activeringsplaats in het kader van de bestrijding van eenzaamheid.

> Lees meer..
29 mei 2018

De rebellenclub is een kerngroep die zichzelf gaat vormgeven. Van identiteit en de gouden regels van de club tot programma en missies op locatie om andere eenzame ouderen te bereiken, activeren en inspireren.
Fuck de geraniums het is tijd voor een tegenbeweging. Voorvechters van collectief geluk, strijders tegen vereenzaming en de eenheidsworst.

> Lees meer..
29 mei 2018

Mensen die zich om verschillende redenen eenzaam voelen in onze samenleving nodigen we uit om op Kerstavond bij elkaar te komen, gezamenlijk een kerstdiner te nuttigen en vervolgens het programma De Alternatieve Nachtmis bij te wonen.
Ze schuiven aan tafel bij onze bezoekers. Tijdens de diners is er ruimte voor kennismaking, gesprek en verbinding.

> Lees meer..