07 september 2017

Snapshot: Aanpak [Een]zaamheid Amsterdam
Het eerste resultaat van de verkenning op eenzaamheid in de stad. Deze verkenning is uitgevoerd door het Amsterdams netwerk eenzaamheid. Wij hebben nieuwsgierig en met een open blik onderzocht wat eenzaamheid in de context van Amsterdam is, zonder direct daarover conclusies te trekken. Dit document is bedoeld als basis voor de verdere uitvoering van de aanpak eenzaamheid in Amsterdam. Op basis van deze informatie willen we, samen met het netwerk eenzaamheid op effectieve en efficiƫnte wijze voortbouwen op wat er al is met als ambitie het verminderen van eenzaamheid in de stad.

> Lees meer..
07 september 2017

Amsterdam wil de verschillende initiatieven die er op dit moment al zijn in de stad met elkaar verbinden en verbeteren.

> Lees meer..
07 september 2017

Eenzaamheid kent verschillende vormen en is soms lastig los te zien van andere begrippen en gemoedstoestanden zoals sociaal isolement, rouw, verdriet en depressie.

> Lees meer..
07 september 2017

Op verzoek van Aanpak [Een]zaamheid Amsterdam is gekeken naar de relatie tussen eenzaamheid en gezondheid in Amsterdam. Hiervoor zijn gegevens uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 (AGM 2012) gebruikt, een gezondheidsonderzoek onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder.
GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie, februari 2017.

> Lees meer..