07 september 2017

Snapshot: Aanpak [Een]zaamheid Amsterdam
Het eerste resultaat van de verkenning op eenzaamheid in de stad. Deze verkenning is uitgevoerd door het Amsterdams netwerk eenzaamheid.

> Lees meer..
07 september 2017

Amsterdam wil de verschillende initiatieven die er op dit moment al zijn in de stad met elkaar verbinden en verbeteren.

> Lees meer..
06 maart 2018

Persona’s zijn op maat gemaakte ‘klantprofielen’ om de kennis over doelgroepen ‘tot leven’ te brengen. Zij geven in dit geval een naam en gezicht aan ‘de eenzame Amsterdammer’ met motieven, verlangens en doelen in het leven. Het is een simpel, maar zeer krachtig middel om te helpen onze aanpak persoonsgerichter te maken.

> Lees meer..
27 februari 2018

Factsheet eenzaamheid in Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS, Gemeente Amsterdam), E. Lindeman en J. Slot, januari 2018

> Lees meer..
07 september 2017

Eenzaamheid kent verschillende vormen en is soms lastig los te zien van andere begrippen en gemoedstoestanden zoals sociaal isolement, rouw, verdriet en depressie.

> Lees meer..
07 september 2017

Op verzoek van Aanpak [Een]zaamheid Amsterdam is gekeken naar de relatie tussen eenzaamheid en gezondheid in Amsterdam. Hiervoor zijn gegevens uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 (AGM 2012) gebruikt, een gezondheidsonderzoek onder Amsterdammers van 19 jaar en ouder.
GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie, februari 2017.

> Lees meer..