In onze 'lerende netwerkaanpak' staat leren centraal. We willen graag al lerend doen en al doende leren. Om dit concreet te maken organiseren we themabijeenkomsten en community of practices. Daarnaast is het evalueren van onze eigen aanpak, de experimenten en de bijeenkomsten een belangrijk onderdeel van de lerende netwerkaanpak. 

  • Netwerkbijeenkomst: brede bijeenkomst voor aandeelhouders van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid en andere geïnteresseerden over uiteenlopende thema's rondom de aanpak van eenzaamheid. Diverse deskundigen vanuit onderzoek en wetenschap vertellen over de laatste stand van zaken en gaan met elkaar in gesprek.
  • Community of Practice: kleinere bijeenkomst waarvoor gericht deelnemers worden uitgenodigd. Het uitgangspunt is een vraagstuk bij de aanpak van eenzaamheid. Aan de hand van bepaald onderzoek gaan de deelnemers in gesprek en kijken ze hoe ze met elkaar kunnen leren of in de praktijk kunnen verbeteren.
  • Evaluaties: we evalueren regelmatig de bijeenkomsten, experimenten die we hebben ondersteund en onze aanpak in zijn geheel.
01 april 2019

In de bijlage vind je de factsheet van de geleerde lessen van een aantal projecten op eenzaamheid.

> Lees meer..
07 juni 2018

Heel veel is er (nog) niet bekend uit onderzoek over de oorzaken van eenzaamheid onder de groep LHBTI+. Maar de bijeenkomst Roze Eenzaamheid in Pakhuis de Zwijger op 31 mei jongstleden gaf veel inzicht, vooral door de indrukwekkende bijdrage van ervaringsdeskundigen in de zaal.

> Lees meer..
20 maart 2018

In 2017 zijn er 39 vernieuwende experimenten door aandeelhouders uit het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid uitgevoerd. De voortgang en resultaten van deze experimenten zijn gevolgd met behulp van een procesevaluatie. De belangrijkste tips en aanbevelingen uit de procesevaluatie worden hieronder weergegeven. Voor de volledige evaluatie verwijzen we je naar het bestand onderaan de pagina.

> Lees meer..
05 maart 2018

Wie zijn de deelnemers van de experimenten van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid en wat zijn hun verhalen?

> Lees meer..
05 maart 2018

Het afgelopen jaar zijn verschillende enthousiaste aandeelhouders actief geweest binnen het lerend netwerk van de aanpak Eenzaamheid Amsterdam.

> Lees meer..
22 december 2017

Op maandagavond 20 november kwamen ruim vijfentwintig Amsterdammers bijeen voor het lerend netwerk Ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid in Pakhuis de Zwijger. Het lerend netwerk is een zogenaamde ‘Community of Practice’ van wetenschap, praktijk en beleid, die verkent welke woonvormen voor ouderen eenzaamheid kunnen verminderen.

> Lees meer..
20 december 2017

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat een op de acht Amsterdammers zich in meer or mindere mate eenzaam voelt. Een kwart van die mensen blijkt een Turkse achtergrond te hebben.

> Lees meer..
29 november 2017

Maatje worden doe je niet alleen voor een andere, maar ook voor jezelf. Dat is één van de belangrijke lessen die we leren tijdens de derde themabijeenkomst in de reeks Aanpak Eenzaamheid in Pakhuis de Zwijger op 11 juli 2017. De avond stond in het teken van de vraag wat maatjes kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid in Amsterdam.

> Lees meer..
20 november 2017

Dat er een relatie bestaat tussen armoede en eenzaamheid lijkt zeker. Maar wat die relatie precies is en of het een het ander veroorzaakt, dat is minder duidelijk. Dat bleek tijdens de bijeenkomst Armoede en Eenzaamheid op donderdag 21 september - de start van de Week tegen de Eenzaamheid - in Pakhuis de Zwijger.

> Lees meer..
14 november 2017

Het gaat op dinsdagavond 26 september over de invloed van het ruimtelijke ontwerp van de gebouwde omgeving op vereenzaming. Beleid en nieuwbouw kan wel degelijk sociaal isolement in de hand werken, vertelt Eric van der Burg

> Lees meer..
14 november 2017

Zeventig procent van de jongeren is wel eens eenzaam en eenzaamheid komt onder jongvolwassenen vaker voor dan onder 55plussers. Waarom voelen de millennials zich eenzaam? En zijn social media de oorzaak van of juist de oplossing voor dit probleem?

> Lees meer..
14 november 2017

Het ging er af en toe heet aan toe bij de bijeenkomst over 'De eenzame migrant'. De koele cijfers clashten met emotionele ervaringen in het publiek. Toch was het een constructieve avond, met mooie voorbeelden van hoe eenzaamheid onder groepen migranten vanuit een warme samenleving wordt opgelost.

> Lees meer..
14 november 2017

Hoe ouderen wonen, heeft effect op hun kans op eenzaamheid. Met de huidige en toekomende vergrijzing was de bijeenkomst op 7 november, over huisvesting over ouderen en eenzaamheid dan ook heel opportuun. Op de bijeenkomst deelden deskundigen en bewoners hun kennis en persoonlijke ervaringen en kwam het tot een aardige lijst van voorwaarden voor goede huisvesting in de toekomst.

> Lees meer..
30 oktober 2017

In een steeds snellere samenleving vormen Licht Verstandelijk Beperkten een kwetsbare groep. Ook als het gaat om de problematiek rondom eenzaamheid. Het gezelschap van deze Community of Practice was divers. Het leerdoel van de avond was het in kaart brengen van het aantal Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking, wie van hen eenzaam is en hoe eenzaamheid bij deze groep kan worden verminderen.

> Lees meer..
30 oktober 2017

Na aanleiding van de community of practice over signalering op 22 mei jl. komt de groep voor een derde keer samen om van elkaar te leren over dit thema en daar concrete stappen in te zetten. Tijdens de vorige bijeenkomst bleken er kansen en mogelijkheden voor signaleren te liggen in gemeenschapsontwikkeling. Daarom is voor deze bijeenkomst Birgit Oelkers uitgenodigd te vertellen over Community Building.

> Lees meer..
17 oktober 2017

Buiten zitten de terrassen bomvol op deze eerste echte zomeravond op dinsdagavond 16 mei. Maar ook binnen bij Pakhuis de Zwijger gaat het er warm aan toe tijdens de start van een reeks bijeenkomsten van het Amsterdams netwerk eenzaamheid. De presentatie van de meest actuele cijfers (*) over eenzaamheid in de stad door Arnoud Verhoeff hoofd afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie bij GGD Amsterdam maakt in de volle zaal veel los.

> Lees meer..
16 oktober 2017

Hoe bestrijd je eenzaamheid in de grote stad? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de themabijeenkomst Alleen in Rotterdam van donderdag 8 juni in Pakhuis de Zwijger. De havenstad was een tijdlang de eenzaamste stad van Nederland (49 procent matig tot ernstige eenzamen), maar inmiddels lijkt het beter te gaan. Uit nieuwe cijfers mag voorzichtig geconcludeerd worden dat Voor Mekaar – een in 2014 opgezet programma in Rotterdam, vruchten afwerpt. En daar kan Amsterdam van leren.

> Lees meer..
10 oktober 2017

Hoe signaleer je? Wie kan het? Welke vaardigheden zijn er voor nodig? Volgens Marina Jonkers begint het met een 'niet pluis gevoel'. Handel vanuit je intuïtie.

> Lees meer..
10 oktober 2017

Mantelzorgers zijn een risicogroep als het gaat om eenzaamheid. Ze zijn vaak gebonden aan huis, kampen met een veranderde relatie, stellen hun eigen wensen en behoeften op de achtergrond en stuiten op onbegrip bij hun omgeving. Onder de noemer ‘Eenzaamheid in de praktijk: mantelzorg’, spraken ervaringsdeskundigen en andere stakeholders op 26 juni in Pakhuis de Zwijger over hoe eenzaamheid onder deze groep mensen voorkomen, (h)erkend en bestreden kan worden.

> Lees meer..