Er zijn geen ‘effectieve interventies’ die altijd werken bij het verminderen van eenzaamheid. Het effectief verminderen van eenzaamheid begint bij het op maat ondersteunen van mensen. Dat betekent dat je voor een aanpak kiest die uitgaat van de behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen die je ondersteunt. Een aanpak die bovendien aansluit bij de oorzaken en vorm van eenzaamheid van degene(n) die je wil ondersteunen.

Daarnaast is het voor het bereiken van een zo groot mogelijk effect van belang dat je gebruik maakt van de al opgebouwde kennis en ervaring. Als het past bij de situatie van de mensen die je wil ondersteunen, kun je er daarom voor kiezen om een beproefde interventie in te zetten. Of daarvan gebruik maken door er die onderdelen uit te halen die je eigen aanpak versterken. Hieronder vind je een selectie van eenzaamheidsinterventies die helder beschreven, overdraagbaar, onderbouwd en geëvalueerd zijn. Kijk ook eens op de Databank effectieve sociale interventies van Movisie.

De onderstaande interventies zijn getoetst op de volgende criteria:

  • De interventie is helder beschreven en overdraagbaar (er is bijvoorbeeld een handboek beschikbaar).
  • De aanpak is momenteel in de praktijk in uitvoering, of was dat in de afgelopen drie jaar (in binnen- of buitenland).
  • Er is een procesevaluatie uitgevoerd en beschikbaar.
  • De interventie is goed onderbouwd (heldere probleemstelling, duidelijk omschreven doel, doelgroep, en hoe de onderdelen van de interventie bijdragen aan het bereiken van het doel bij de doelgroep).
  • Pré: Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de interventie eenzaamheid vermindert.
18 september 2017

50Plusnet is een online ontmoetingsplek voor 50-plussers die hun sociale netwerk willen uitbreiden.

> Lees meer..
18 september 2017

De methode Bezoekdiensten voor weduwen en weduwnaars biedt gerichte ondersteuning bij rouwverwerking.

> Lees meer..
18 september 2017

Een Buurtcirkel is een netwerk van kwetsbare personen (mensen met een verstandelijke, psychische, psychiatrische of psychosociale beperking) die idealiter in dezelfde buurt wonen.

> Lees meer..
18 september 2017

In de interventie Community Support worden mensen met een lage samenredzaamheid ondersteund door een supportmedewerker.

> Lees meer..
18 september 2017

Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor ouderen.

> Lees meer..
18 september 2017

Een Geluksroute is professionele begeleiding en een kleine, eenmalige persoonlijke subsidie die ingezet kan worden voor zelf gekozen activiteiten.

> Lees meer..
18 september 2017

Het cursusprogramma Gouden Mannen is gericht op 50+-mannen met een migratie-achtergrond die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden.

> Lees meer..
18 september 2017

De GRIP&GLANS groepscursus heeft als doel (psychosociaal) kwetsbare vrouwen van 55 jaar en ouder te leren hoe ze actief hun eigen welbevinden kunnen verbeteren en (weer) eigen regie kunnen ervaren.

> Lees meer..
18 september 2017

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of ouders.

> Lees meer..
18 september 2017
18 september 2017

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! richt zich op mensen in kwetsbare situaties of omstandigheden, die een zwak sociaal netwerk (weinig ondersteunende relaties) hebben.

> Lees meer..
18 september 2017

De Vriendschapscursus 50+ is een online cursus voor 50-plussers die meer uit hun vriendschappen willen halen.

> Lees meer..
18 september 2017

Stichting OOPOEH stimuleert 55-plussers zich in te zetten als maatje, als OOPOEH, voor huisdieren in de buurt.

> Lees meer..
18 september 2017

Resto VanHarte creëert laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen die in een sociaal isolement verkeren.

> Lees meer..
18 september 2017

Het doel van Sensoor is dat mensen die een problematische situatie (vaak zijn dit eenzaamheidsgevoelens) ervaren anoniem hun verhaal kunnen vertellen en een eerste vorm van ondersteuning en luisterend oor krijgen.

> Lees meer..
18 september 2017

Het doel van een Studiekring is 55-plussers met elkaar in contact te laten komen en hen te stimuleren hun kennis en expertise tot nut van henzelf of anderen aan te wenden.

> Lees meer..
18 september 2017

Tandem is een maatjesproject voor mensen in een sociaal isolement.

> Lees meer..
18 september 2017

Stichting Vier het leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan.

> Lees meer..
18 september 2017

Doel van Vrienden maken...kun je leren is het voorkomen van depressie bij volwassenen met een klein sociaal netwerk.

> Lees meer..
18 september 2017

Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale klachten (zoals eenzaamheid, depressie en angst) van mensen die bij de huisarts komen.

> Lees meer..
18 september 2017

Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen.

> Lees meer..
18 september 2017

Zin in vriendschap is een cursus voor vrouwen van 55 jaar en ouder met als doel het verminderen of voorkomen van gevoelens van eenzaamheid.

> Lees meer..