08 maart 2018

Deze wegwijzer is een handelingskader om vast te stellen wat de aard, ernst en oorzaken van de eenzaamheid zijn, om hierop het juiste interventieaanbod in te kunnen zetten.

> Lees meer..
05 maart 2018

Waarom we moeten veranderen om onszelf te verbeteren.
Door Lou Repetur en Tom van Yperen

> Lees meer..
21 februari 2018

Wat werkt bij Maatjesprojecten?
Ik ben daarvoor te rade gegaan bij rapporten, dossiers en kennisbanken van Movisie. We hebben veel materiaal over vrijwillige inzet verzameld waaronder over mentor en maatjesprojecten. Ik ben mijn collega's schatplichtig wat betreft een aantal inzichten die ik u vandaag wil meegeven.

Door: Lou Repetur, Movisie

> Lees meer..
21 september 2017

Eenzaamheid in uw eigen gemeente slim en krachtig aanpakken. Wilt of bent u daar mee bezig? Dan is deze handreiking voor u.

> Lees meer..
20 september 2017

Eenzaamheid en sociaal isolement treft mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Hoewel er in Nederland verschillende instrumenten in gebruik zijn, ontbreekt een integrale benadering voor het oppakken van deze problematiek samen met de persoon.

> Lees meer..
20 september 2017

In dit nieuwste ‘Wat werkt’-dossier hebben we kennis verzameld over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee willen we overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid.

> Lees meer..